Dotazy na předdůchod

Dotazy na předdůchod:

Musím být v době předdůchodu registrován na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání?

Ne nemusíte, ale nic tomu nebrání.

Zdravotní pojištění tudíž bude hradit úřad práce, nebo správa sociálního zabezpečení?

Pokud pobíráte předdůchod jste tzv. státním pojištěncem. Tyto prostředky jsou výdajem státního rozpočtu, ale nejdou od žádné z těchto institucí.

Z hlediska daňového budu považován za důchodce, nebo ne? (sleva na odpočet daně?)

Předdůchod není důchodem v pravém slova smyslu, jak jsme ho doposud znali. V předdůchodu pouze čerpáte svoje naspořené prostředky od penzijní společnosti. Pro odpočet slevy na poplatníka nejste považován za starobního důchodce.

Moje prostředky, které získám z III.pilíře budou z hlediska daňového považovány za příjem? (odpočet předdůchodce jako vyživované osoby?)

V zákoně o dani z příjmů nejsou dávky předdůchodu vyjmenovány ve výjimkách, které by se nepočítaly do příjmu manžela (manželky).

Doporučuji vám přečíst si článek o předdůchodu a především článek Předdůchod vs. předčasný důchod.