Dostanu průkazku invalidního důchodu a kde?

Otázka:

Dobrý den. Mám přiznaný invalidní důchod 2. stupně. Dostanu průkazku invalidního důchodu a kde? Děkuji.

Odpověď:

Dostanu průkazku invalidního důchodu a kde?

Žádná průkazka invalidního důchodce neexistuje. Na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení vám vystaví potvrzení o pobírání invalidního důchodu. Toto potvrzení je však ve formátu A4 a nemá formu průkazky.