Došlo během posledních tří let ke změnám práva pobírat vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den, manžel zemřel 9.8.2019.Takže budu pobírat vdovský důchod jen do srpna 2020 ? Přítelkyni zemřel manžel před třemi roky a pobírá vdovský důchod ke svému důchodu dodnes. Došlo tedy během těch tří let ke změnám práva pobírat vdovský důchod? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Došlo během posledních tří let ke změnám práva pobírat vdovský důchod?

O tom, zda je nárok na trvalé přiznání vdovského důchodu, příp. po určité době na jeho opětovné přiznání, rozhoduje splnění podmínek popsaných v tomto článku. Záleží tedy na vašem datu narození, datu úmrtí manžela, počtu vychovaných dětí, příp. dalších skutečnostech – zda pečujete o nezaopatřené dítě, zda jste invalidní ve III. stupni, zda pečujete o své rodiče, příp. rodiče zemřelého manžela atd. (přesně je vše popsáno v článku výše).

Pokud jste již dosáhla důchodového věku, vdovský důchod budete mít přiznán trvale.

S vaší přítelkyní se srovnávat nemůžete, protože určitě nejste narozené ve stejný den, manželé vám taky nezemřeli ve stejný a možná ani nemáte stejný počet dětí.

Ke změně právní úpravy v této věci došlo naposledy od 1. 1. 2012.