Dopis o zaslání zálohy

Otázka:

Dobrý den, na den 9.12. 2016 jsem byl pozván po splnění všech předložených zpráv k posouzení zdravotního stavu k posudkovému lékaři na místní OSSZ. Vše proběhlo standartně a paní posudková lékařka mi přiznala invalidní důchod 2. stupně(což jsem očekával a očekával to i můj obvodní lékař který mě doporučil abych si zažádal) popřála hodně štěstí, doporučila mi sehnat si práci v chráněné dílně a řekla že mi asi za měsíc přijde výměr důchodu z Prahy. Dneska(9.1.2017) mi přišel opravdu dopis z Prahy, ale k mému zděšení to nebyl výměr jak jsem si myslel, ale bylo tam psáno toto cituji: Vážený pane, sdělujeme Vám, že vaši žádost o invalidní důchod, přijatou dne 9.12. 2016 vyřizujeme. S politováním však oznamujeme, že o vašem nároku zatím nemůžeme rozhodnout, neboť řízení nebylo dosud ukončeno. Z tohoto důvodu vám prozatím poukazujeme jednorázovou zálohu 15000Kč. Tato částka vám bude zúčtována při konečném vyřízení vaši žádosti, splníte li podmínky nároku na dávku a její výplatu. Upozorňujeme vás však, že v opačném případě bude požadováno vrácení vyplacené částky(paragraf…… atd.) V Praze dne 4.1.2017

Chci se zeptat, prosím Vás, to je běžné že všechno ještě přezkoumávají v Praze nebo se to týká jen mě? Nevím proč by měli přezkoumávat přezkoumané, když můžou udělat pouze to co už udělala paní posudková lékařka OSSZ v místě mého bydliště, dokonce ona sama na můj dotaz a to si teď úplně vybavuji když jsem se jí ptal jestli to nemůžou v Praze zrušit, zavrtěla hlavou že jde pouze o výpočet výměru. Mám ke všemu ještě psychosomatické onemocnění a tento dopis mě doslova zboural až na dno, v hlavě mi běží ty nejčernější myšlenky co budu dělat když se naplní to co si myslím. Prosím vás nejsrdečněji o vysvětlení co všechno může tenhle dopis z Prahy znamenat, děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dopis o zaslání zálohy

Uznání invalidity posudkovým lékařem je pouze jednou z podmínek pro přiznání invalidního důchodu. Musí být také splněna podmínka získání potřebné doby pojištění. Proto o přiznání důchodu nerozhoduje posudkový lékař, ale až Česká správa sociálního zabezpečení v Praze. Tzn. nikdo na ČSSZ nyní nepřezkoumává váš zdravotní stav, ale nejdříve se musí ověřit splnění výše uvedené podmínky a následně důchod spočítat.

Nicméně pokud vám je poukazována záloha, nárok na invalidní důchod vám jistě vznikl, protože jinak by vám ji ČSSZ neposlala. Dopis, který citujete je standardní způsob, kterým ČSSZ informuje o zaslání zálohy. Přestože ve vás vyvolává obavy, není k tomu důvod.

O přiznání důchodu ČSSZ většinou rozhodne do dvou měsíců od projednání na lékařské posudkove službě.