Dle aplikace IDA vychází výpočet důchodu 23 000 Kč

Otázka:

Dobrý den,
prosím Vás o radu.
Dle aplikace IDA vychází výpočet důchodu 23.000 Kč. Stav je z května 2023.
Příliš si neumím představit konkrétní částky podle novely, která bude zřejmě k 1.9.2023 schválena.
Při odchodu do předčasného důchodu v srpnu 2023, tzn.za starých podmínek:
Přičte se k této částce 23.000 Kč ještě valorizace z ledna a června 2023? Pokud ano, o jaké částce hovoříme? Toto vše se pak sečte a pokrátí odpovídající procentuální výši za předčasnost?
Aby byly přiznány valorizace z roku 2023, je podstatné datum uvolnění výplaty v roce 2023 nebo je podstatné datum přiznání PD před 1.9.2023 a uvolnění výplaty lze mít třeba v červenci 2024? (Výše podpory v nezaměstnanosti bude zřejmě vyšší než vlastní důchod).
V roce 2024 by mi k tomu byla přiznána lednová valorizace v plném rozsahu procentní i základní části (řádný termín odchodu do důchodu je srpen 2025)? Dle odhadu MPSV by se jednalo cca o 400 Kč?
V roce 2025 by mi náležela valorizace také obou částí?
Při odchodu do předčasného důchodu v srpnu 2024, tzn.za nových podmínek:
Předpokládám, že k částce 23.000 Kč se valorizace z ledna a června 2023 nepřičtou.
V roce 2024 by mi byla přiznána lednová valorizace pouze základní části (řádný termín odchodu do důchodu je srpen 2025)? O kolik Kč by se hrubým odhadem jednalo?
V roce 2025 by mi již náležela valorizace procentní i základní části nebo pouze základní části?
Děkuji a jsem s pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Dle aplikace IDA vychází výpočet důchodu 23 000 Kč

Vy se neustále snažíte zorientovat v dané problematice (bohužel ne zcela úspěšně), ale jdete na to zcela chybně. Zapomeňte na nějakou IDu, což je pouze informativní důchodová aplikace, která není k takovému srovnávání jednotlivých variant vůbec vhodná. Když už, tak je třeba využít službu Informativní výpočet starobního důchodu.

Předčasný důchod přiznaný před účinností novely zákona o důchodovém pojištění (zřejmě před 1. 9. 2023) bude zvalorizován o letošní mimořádnou valorizaci. Lednová valorizace 2023 se týká pouze důchodů přiznaných do konce roku 2022. Kolik valorizace činí, zjistíte nepřekvapivě z článku o valorizaci. Postup ČSSZ je takový, že nejdříve důchod spočítá, tj. včetně krácení a poté tuto částku zvalorizuje.

Jak se ale postupuje v případě odložené výplaty předčasného důchodu, podrobně vysvětluji v tomto článku. V tomto případě se důchod nejdříve upraví za dobu další výdělečné činnosti a až poté zpětně dovalorizuje. To vám žádná IDA nespočítá.

Předčasné důchody přiznané od data účinnosti novely (nejspíše po 31. 8. 2023) nebudou valorizovány o letošní mimořádnou valorizaci a nebude se u nich až do dosažení důchodového věku valorizovat procentní výměra důchodu (tyto podmínky ještě nejsou definitivně schváleny). Bude se jim zvyšovat pouze základní výměra.

Nicméně vy vůbec neberete v potaz, že se každoročně výpočet důchodu mění. Není proto možné koukat jen na to, kdy dostanete nebo nedostanete jakou valorizaci, protože i nový výpočet bez valorizace může být lepší (a v roce 2024 to tak zřejmě bude) než starý s valorizací.

Doporučil bych vám takto nespekulovat, protože stejně jako laik stěží něco relevantního spočítáte. Nyní na OSSZ dodejte formulář uplatnění nároku, kterým nemůžete nic zkazit. V září vydám článek, kde varianty roku 2023 a 2024 porovnám – už nyní to vypadá, že výpočet roku 2024 bude vycházet lepší (za jinak stejných podmínek) a snad poté toto ustane.