Chci ještě pracovat, nejlépe na nějaký kratší úvazek. O výplatu důchodu bych pak mohl požádat kdykoliv po skončení výdělečné činnosti?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu. Mám řádný termín odchodu do důchodu 8.11.2025. K 31.12.2022 jsem podal Uplatnění nároku na důchod, pak 30.5.2023 již žádost. Bohužel do dnešního dne mi ČSSZ neposlala vyčíslení důchodu, ještě mám tedy taky možnost žádost zrušit. Jsem od 1.12.2022 na ÚP, beru podporu, měl jsem na jaře operaci a neschopenku v rámci evidence na ÚP. Zatím plánuji, že bych po obdržení vyčíslení důchodu zažádal o předčasný důchod bez výplaty. Chci ještě pracovat, nejlépe na nějaký kratší úvazek.O výplatu důchodu bych pak mohl požádat kdykoliv po skončení výdělečné činnosti? Není mi ale jasné, jakou při této variantě nejlépe shánět práci. To znamená s ohledem na pojištěnou dobu a odmazávání předčasnosti, tj. případné rozdíly mezi prací s pojištěním, např. HPP, nebo bez pojištění, např. DPP. Doba současné evidence na ÚP mi vstupuje 80 % do evidované-pojištěné doby pro výpočet důchodu v případě jeho pozdějšího přepočtu? Za fundovanou odpověď se odměním, předem velmi děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chci ještě pracovat, nejlépe na nějaký kratší úvazek. O výplatu důchodu bych pak mohl požádat kdykoliv po skončení výdělečné činnosti?

O předčasný důchod bez výplaty jste si (podle toho, co uvádíte) již požádat v květnu letošního roku. Znovu o něj žádat nemusíte.

Je třeba vycházet ze dvou základních skutečností:

  1. Výplata předčasného důchodu přiznaného bez výplaty nenáleží, pokud je pobírána podpora z úřadu práce nebo je vykonávána výdělečná činnost.
  2. Odmazávat krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty a získávat další dobu pojištění, lze pouze výdělečnou činností, tj. není to možné evidencí na úřadu práce.

Výdělečnou činností se pro tyto účely myslí činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. Z činnosti, která účast na sociálním pojištění nezakládá, se nepřihlíží – není hodnocena jako doba pojištění a neodmazává krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty (např. právě DPP při výdělku do 10 000 Kč měsíčně).

O výplatu důchodu lze požádat kdykoliv, kdy splníte podmínky pro nárok na ni, tj. nevykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění (v době před dosažením důchodového věku) nebo nepobíráte podporu z úřadu práce.

Otázka doplněna:

Prosím ještě o odpověď na moji doplňující o
tázku k dotazu z 9.9.23. Když budu mít předčasný důchod k 31.12.2022 bez výplaty a po ukončení plánované výdělečné činnosti zažádám o přepočet doby pojištění a odmazání předčasnosti, pak evidence na ÚP od 1.12.22 do 31.12.22 se mi započte do doby pojištění 80 %, kdežto její pokračování od 1.1.23 do současnosti už neovlivní ani dobu pojištění ani odmazání předčasnosti?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Přesněji je to tak, že na 80 % se vám v tomto případě zhodnotí doba do 30. 12. 2022 a hodnocena nebude doba od 31. 12. 2022, ale jinak ano, principu rozumíte správně.