Chápu to dobře, že pokud bych skončila v práci dřív, tak se už krácení nezvýší, protože už byl důchod přiznán?

Otázka:

Dobrý den,
termín řádného odchodu do důchodu mám 03.05.2025, datum narození 03.03.1962, 2 děti, odpracováno 44 let. V práci chci skončit nejpozději 30.04.2024 a jít do předčasného důchodu. Mám v plánu podat na CSSZ „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ před 01.09.2023, abych si zajistila výhodnější podmínky. S žádostí o předčasný důchod chci počkat do doby, kdy bude znám výpočet pro rok 2024 (říjen 2023).
Za použití kalkulačky na stanovení dnů krácení u předčasného důchodu jsem zjistila, že v mém případě půjde o 7 x 90 denní období (630 dnů, krácení o 7,2%) a že je třeba předčasný důchod přiznat nejdříve 12.08.2023.
„Uplatnění nároku …“ chci na CSSZ poslat elektronicky. CSSZ na svých stránkách uvádí, že je to možní přes ePortal pomocí bankovní identity (není tedy třeba mít datovou schránku). Chci se zeptat, zda je datum uplatnění žádosti den, kdy formulář odešlu nebo až den, kdy ho na CSSZ někdo přijme. Ptám se proto, že 12.08.2023 je sobota. Nebo to řeším zbytečně a je jedno, jestli formulář pošlu třeba už v červenci a důležité je, že např. v říjnu 2023 požádám o přiznání předčasného důchodu bez výplaty zpětně ke 12.08.2023 (nebo až k 31.08.?). Po skončení v zaměstnání bych požádala o výplatu důchodu (krácení snížené o odpracovanou dobu a navýšení o valorizaci).
Chápu to dobře, že pokud bych skončila v práci dřív, např. 28.02.2024 a následně požádala o výplatu důchodu, tak se už krácení nezvýší, protože už byl důchod přiznán?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chápu to dobře, že pokud bych skončila v práci dřív, tak se už krácení nezvýší, protože už byl důchod přiznán?

Postup s odloženou výplatou vysvětluji v tomto článku. Datum uplatnění nároku, tak jak o něm uvažujete, skutečně řešíte zbytečně. Rozhodující pro to, jaké podmínky pro vás budou platit, je datum přiznání předčasného důchodu – to musí spadat do období před účinnost navrhovaných změn, která se plánuje na 1. 9. 2023. Pokud ke změně právní úpravy dojde k 1. 9. 2023, je jedno, zda bude datum přiznání předčasného důchodu 12. 8. 2023 nebo 31. 8. 2023. Odeslat formulář Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění můžete klidně již nyní – poté musíte do šesti měsíců sepsat žádost o předčasný důchod s datem přiznání před účinností změn zákona o důchodovém pojištění. Nové podmínky se vás poté týkat nebudou.

Špatně máte i naplánované datum přiznání výplaty důchodu. Pokud skončíte v zaměstnání 30. 4. 2024 a výplatu důchodu si necháte uvolnit k 1. 5. 2024, zůstane vám předčasný důchod pokrácen o 4,8 %. Pokud ale budete zaměstnaná do 7. 5. 2024 a výplatu důchodu si necháte uvolnit od 8. 5. 2024, klesne vám krácení na 3,6 %.

Další výdělečnou činností bez pobírání předčasného důchodu odmazáváte krácení předčasného důchodu a získáváte další dobu pojištění. Vysvětluji to v článku, na který odkazuji výše. Tento postup je možný pouze výdělečnou činností – bez ní se vám krácení snižovat nebude.

Otázka doplněna:

Děkuji za vysvětlení. Ještě bych si chtěla ujasnit následující:
1.) Když bych pracovala do 07.02.2024 a výplatu důchodu bych si nechala uvolnit 08.02.2024, tak by byl předčasný důchod krácen o 4,8% (stejným procentem jako by byl krácen při uvolnění výplaty kdykoliv v 90 denním období až do toho 08.05.2024)? Jediný rozdíl by byl v odpracované době a to by zřejmě mělo vliv na výši důchodu. Vysvětluji si to dobře?
2.) Skončit v práci tak, aby bylo krácení optimální, je tedy možné buď dohodou k datu 07.05.2024 (nebo 07.02.2024) nebo podáním výpověď s dvouměsíční VL tak, aby pracovní poměr skončil k 31.05.2024 (nebo 29.02.2024). Je to tak?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, v případě trvání výdělečné činnosti do 7. 2. 2024 a uvolnění výplaty důchodu k 8. 2. 2024 získáte 4,8 % krácení předčasného důchodu. Toto krácení bude stejné až do 8. 5. 2024 (při výdělečné činnosti do 7. 5. 2024), kdy se sníží na 3,6 %. V mezidobí se výši důchodu ovlivnilo pouze získání dalšího celého roku pojištění.

Ano, skončení výdělečně činnosti máte vymyšlené správně.