Byl omezující věk vdovy pro přiznání vdovského důchodu?

Otázka:

Byl omezující věk vdovy pro přiznání vdovského důchodu?Vdově bylo méně jak 50.let a tudíž pobírala vdov.důchod pouze rok. Nyní je již ve starobním důchodu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Byl omezující věk vdovy pro přiznání vdovského důchodu?

Jaké podmínky platí nyní a jaké podmínky platily v minulosti pro opětovné přiznání vdovského důchodu, máme podrobně popsány v tomto článku. Podmínky v článku uvedené musely být vždy splněny do určité doby – do dvou až pěti let od odejmutí vdovského důchodu v závislosti na datu přiznání.

Zda má vdova nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu tedy záleží na datu úmrtí manžela, věku vdovy a příp. i počtu vychovaných dětí.