Bude se manželce počítat do českého důchodu péče o děti do 4 let věku, když se mnou bydlela v zahraničí?

Otázka:

Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda se bude manželce počítat do českého důchodu péče o děti do 4 let věku jako náhradní doba, když se mnou bydlela v zahraničí, kde jsem pracoval. Manželka nepracovala. Na jedné straně je dle zákona podmínkou pro náhradní dobu, že musí vzniknout na území České republiky, na druhou stranu to podle mého názoru odporuje právu na volný pohyb osob v rámci EU. Připomínám také, že při doložení doby péče (viz formulář ČSSZ) jsou požadované pouze české rodné listy dětí a čestné prohlášení, že manželka o děti pečovala. Místo péče se do formuláře neuvádí (není na to „kolonka“). Děkuji Vám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude se manželce počítat do českého důchodu péče o děti do 4 let věku, když se mnou bydlela v zahraničí?

Ač se to možná na první pohled nezdá, toto je poměrně složití problematika. Obecně: Pokud vaše manželka v zemi, kde jste bydleli, nikdy nepracovala (nebyla pojištěná), ke zhodnocení doby péče o děti bude příslušné Česko, i když péče probíhala na území jiného státu (to není překážkou). Jiná situace by nastala, pokud by byla vaše manželka v dané zemi také pojištěná – poté by do hodnocení doby péče vstoupila do hry příslušnost k právním předpisům a dobu, kdy by byla manželka v zahraničí pojištěná (a pečovala o dítě do 4 let) by Česko nehodnotilo a stejně tak by nehodnotilo dobu, kdy by v dané zemi sice nebyla pojištěná a nepodléhala by českým právním předpisů (nebyla zde pojištěna z titulu výdělečné činnosti nebo neměla v Česku bydliště).

Otázka doplněna:

Upřesnění k mému včerejšímu dotazu ohledně péče o dítě do 4 let věku v zahraničí (EU): Vaše odpověď se podle mého názoru vztahuje na tzv. dílčí důchod, při kterém je nutno určit, zda se doba péče zohlední v zahraničním podílu nebo v českém podílu (= žádné doby pojištění nelze u dílčích důchodů zohlednit dvakrát). Při žádosti o český „sólo“ důchod (když má manželka dostatečnou dobu pojištění v českém systému) by ale nemělo hrát roli, zda existují i doby pojištění v zahraničí (a tím např. dokonce nárok i na zahraniční „sólo“ důchod) – toto platí např. i u tzv. výchovného, které se u sólo důchodu vyplácí v plné výši. Pokud tedy požádá manželka o český sólo důchod, měl by platit první díl Vaší odpovědi, tzn. případné doby pojištění v zahraničí nebudou hrát pro výpočet žádnou roli, ale (zahraniční) doby péče o děti budou zohledněny v českém sólo důchodu. Rozumím tomu správně? V případě nároku na sólo důchody z obou zemí podle této logiky zohlední každá země dobu péče o děti podle vlastních předpisů, tzn. v tomto případě bude péče o děti zohledněna prakticky dvakrát. Souhlasí?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Sólo důchody se skutečně počítají podle vnitrostátní právní úpravy. Nicméně v době od 1. 1. 2012 vstupuje do hry také ust. věty druhé § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.:

Podmínkou pro to, aby se doba účasti osob uvedených v § 5 odst. 2 hodnotila po 31. prosinci 2011 jako náhradní doba pojištění, je, že pojištěnec po dobu trvání této účasti byl v České republice účasten důchodového pojištění z jiného důvodu, nemocenského pojištění nebo zdravotního pojištění…

Jak jsem psal, vybral jste si velmi složitou problematiku – obecně platí to, co jsem psal výše, pokud v zahraniční nebudu získána žádá doba pojištění, nikdo nebude nic řešit a doba péče bude zhodnocena v jako česká náhradní doba. Určitě ale neplatí (minimálně po roce 2011), že kdyby manželka zvládla získat nárok na „několik“ sólo důchodů, všechny státy jí zhodnotí dobu péče o děti.