Bude mít vliv na starobní důchod zaměstnání v době pobírání invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,pracoval jsem v Uranových dolech,
kde mi následně byl v roce 1989 přiznán tzv. stavovský důchod (následně změněno na plně invalidní,následně důchod třetího stupně) Do roku 1997 jsem stále pracoval u Uranových dolů ale již jako povrchový dělník.V roce 1997 jsem si našel novou práci ve které pracuji dodnes.Zajímalo by mne,zda odpracovaná doba po přidělení stavovského důchodu,když jsem zaměstnán na plný úvazek s daňovou povinností cca 20 let bude mít nějaký vliv na můj budoucí starobní důchod. Jsem ročník 1959.
Děkuji za odpověď a přeji mnoho úspěchů.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bude mít vliv na starobní důchod zaměstnání v době pobírání invalidního důchodu?

Způsob výpočtu starobního důchodu při předchozím pobírání invalidního důchodu vysvětluji v tomto článku. Samotná doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního důchodu) je tzv. náhradní dobou pojištění, která se ale při výpočtu důchodu hodnotí pouze v rozsahu 80 %. Pokud jste byl současně s pobíráním invalidního důchodu zaměstnaný (daně se důchodu nijak netýkají, důležité je sociální pojištění), budete pojištění z tohoto zaměstnání – zaměstnání se hodnotí plně, tj. na 100 %. Zaměstnání vám tedy zajistí získání delší doby pojištění, což se pozitivně promítne na výši starobního důchodu.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
moc děkuji za Vaši odpověď. Příliš jsem ale nepochopil :Zaměstnání vám tedy zajistí získání delší doby pojištění, což se pozitivně promítne na výši starobního důchodu.
Jsem absolutní laik a nikdy jsem se touto problematikou nezabýval,ale blíží se čas mého důchodu a tak jsem velice vděčný za jakoukoli informaci.
Velmi si vážím Vaší práce.
Předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výši starobního důchodu ovlivňují získané doby pojištění (laicky řečeno odpracované roky). Čím více let pojištění máte, tím je důchod vyšší. Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (dříve plného invalidního důchodu) se hodnotí v rozsahu 80 %. Zaměstnání se hodnotí plně (na 100 %).

Pokud tedy budete pobírat 20 let invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, získáte 16 let pojištění (20 x 0,8). V situaci, kdy však celých těchto 20 let budete zaměstnaný, získáte skutečně 20 let pojištění, tj. o 4 roky více, než kdybyste nepracoval a pouze pobíral invalidní důchod. Pro úplnost dodávám, že v případě souběhu dob se tyto nesčítají (nesečte se 16 plus 20), ale hodnotí se jen jedna a to ta výhodnější (v tomto případě zaměstnání).