Zvýšení invalidního důchodu, když není nárok na starobní důchod

Otázka:

Jsem žena v invalidním důchodu 1.stupně. Nárok na starobní důchod budu mít za 8 let z důvodu ne odpracovaných let. Je mi 61 let. Kde a jakým způsobem mohu v této situaci žádat o revizi zdravotní způsobilosti k práci pro Úřad práce, když se můj zdravotní stav od přiznání invalidního důchodu v roce 2014 zhoršil.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zvýšení invalidního důchodu, když není nárok na starobní důchod

Kde a jak se žádá o změnu výše invalidního důchodu, vysvětluji v tomto článku.

Otázka doplněna:

Dobrý den ,

v mé situaci již o změnu invalidního důchodu nemohu žádat.

Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Proč myslíte?

Otázka doplněna:

Bylo mi to oznámeno ČSSZ *** emailem.

(odstraněn název OSSZ a jméno pracovnice)

Odpověď doplněna:

To je samozřejmě nesmysl. Zákon o důchodovém pojištění pouze ve svém § 38 (zákona č. 155/1995 Sb.) říká:

Pojištěnec má nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, a stal se

a) invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29, popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 31, pokud nedosáhl důchodového věku, nebo

b) invalidním následkem pracovního úrazu.

Invalidní důchod tedy může být přiznán osobě, která nedosáhla věku 65 let, a která nezískala nárok na starobní důchod (protože nemá potřebnou dobu pojištění), i když už byl dosažen důchodový věk (což by byl váš případ).

Zřejmě překroucením výše uvedeného jste se dočkala vámi zmiňované odpovědi. Nicméně toto stejně nejsou okolnosti vašeho případu. Vy již invalidní důchod přiznán máte a do 65 let, kdy dojde k jeho „přejmenování“ na starobní (§ 61a zákona č. 155/1995 Sb.), může dojít k změně stupně invalidity a k zvýšení invalidního důchodu. V tomto případě totiž nejde o přiznání invalidního důchodu (ten již přiznán máte), ale pouze „k změně výše“.