Zůstalo by krácení v nynější výši, nebo by krácení po změně legislativy přepočítali „po novu“?

Otázka:

15.11.2026 mi vzniká nárok na řádný starobní důchod. Od 15.3.2023 mi vznikl nárok na předčasný důchod. Pokud bych si nyní požádala o přiznání předčasného důchodu s odložením výplaty a pracovní poměr ukončila 30.11. 2023, zůstalo by krácení v nynější výši nebo by krácení po změně legislativy přepočítali „po novu“.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zůstalo by krácení v nynější výši, nebo by krácení po změně legislativy přepočítali „po novu“?

Žádná změna právní úpravy schválená není a ani není známo paragrafované znění příp. změn. A protože není nic takového známo, není možné ani určovat, co se stane kdyby… Nepředpokládám, že by se mohly změnit krácení předčasného důchodu přiznaného bez výplaty, ale protože změna zákona známá není a novinovými články se ČSSZ při výpočtu důchodu neřídí, nemohu s jistotou říci, jak se bude postupovat.