Záleží pouze na úředníkovi, jakou výši důchodu přizná?

Otázka:

Dobrý den, slyšela jsem, že při stanovení výše důchodu existuje určité rozmezí mezi jeho minimální a maximální výší. A záleží pouze na úředníkovi a jeho blahovůli, pro kterou částku se v daných mantinelech rozhodne a jakou výši důchodu žadateli potvrdí. Je to pravda? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Záleží pouze na úředníkovi, jakou výši důchodu přizná?

Tato informace se pochopitelně nezakládá na pravdě (nebál bych se jí nazvat nesmyslem). Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, jasně stanoví, jak se důchody počítají a tento zákon neumožňuje komukoliv, kdo se účastní rozhodovacího procesu, aby o své vůci měnil výši důchodu. Zákon dokonce pamatuje i na způsob zaokrouhlování při výpočtu důchodu.