Za jak dlouho přijde vyjádření, jak dopadla kontrola invalidního důchodu?

Otázka:

Za jak dlouho prijde vyjadreni jak dopadla kontrola KLP , jestize byla veskera dokumentace odevzdana obvodnimu lekari 1 zari ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Za jak dlouho přijde vyjádření, jak dopadla kontrola invalidního důchodu?

To záleží na mnoha okolnostech, především na tom, jak rychle potřebné doklady doloží OSSZ váš lékař. Dále na tom, jak vytížený je posudkový lékař na vaší OSSZ a zda má k dispozici potřebné lékařské zprávy, příp. za je vyžadováno dodatečné odborné vyšetření.

Obecně může jít o dobu jednoho až dvou měsíců.