Výpočtová zamítačka: Budu mít nárok na výplatu vdovského důchodu a dcera sirotčího ve stávající výši a do kdy?

Otázka:

Dobrý den,
za tři roky mi vzniká nárok na řádný starobní důchod.
Pobírám vdovský důchod, protože dcera studuje. Chtěla bych požádat o předčasný důchod o zároveň zamítačku k výplatě důchodu. Budu mít nárok na výplatu vdovského důchodu a dcera sirotčího ve stávající výši a do kdy?
Děkuji předem za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočtová zamítačka: Budu mít nárok na výplatu vdovského důchodu a dcera sirotčího ve stávající výši a do kdy?

Jak uvádím v článku o výpočtové zamítačce, odložená výplata nijak nárok na vdovský důchod nebo jeho výši neovlivňuje. Nárok na vdovský důchod budete mít do doby, dokud budete splňovat zákonem stanovené podmínky popsané v tomto článku (péče o nezaopatřené dítě, dosažení zákonem stanoveného věku atd.). K případnému pokrácení vdovského důchodu dochází až po přiznání výplaty dalšího důchodu (starobního).

Nárok na sirotčí důchodu není nijak navázán na to, jakou dávku vy máte přiznanou nebo nepřiznanou, ale na to, zda je sirotek považován za nezaopatřené dítě (zjednodušeně, pokud do 26 let studuje).