Výhodnost předdůchodu: Jít po skončení podpory do předdůchodu?

Otázka:

Narodil jsem se v dubnu 1956. Řádný termín pro můj odchod do důchodu je říjen 2019, tzn. v říjnu 2014 bych mohl odejít do předdůchodu (podmínky znám). K tomuto datu budu mít odpracováno 42,5 let. Pracovní smlouva se současným zaměstnavatelem mi končí k 31. 8. 2014. Jaké řešení z níže uvedených je, prosím, pro mne nejvýhodnější.
1. registrovat se na měsíc září na ÚP, brát podporu a v říjnu odejít při splnění všech podmínek do předdůchodu
2. od 1.9. se zaregistrovat na ÚP, brát podporu v nezaměstnanosti (nevím přesně, ale předpokládám, že mohu brát podporu v nezaměstnanosti po dobu 1 roku). Po o ztrátě nároku na vyplácení podpory zažádat o předdůchod.
3. od 1.9. se zaregistrovat na ÚP, brát podporu v nezaměstnanosti (nevím přesně, ale předpokládám, že mohu brát podporu v nezaměstnanosti po dobu 1 roku). Po o ztrátě nároku na vyplácení podpory být registrován dále na úřadu práce a žít ze svých úspor (předpokládám, že mohu být registrován 3 roky).
Doplňující dotaz: doba nezaměstnanosti se počítá do vyloučené doby a počítá se také do odpracovaných let?
Děkuji předem za odpověď.

Odpověď:

Výhodnost předdůchodu: Jít po skončení podpory do předdůchodu?

Hodnocení evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu jsem podrobně vysvětlil v článku úřad práce a důchod.

V případě, že je vám alespoň 55 let (což je), máte nárok na 11 měsíců podpory v nezaměstnanosti. Registrován v evidenci úřadu práce můžete být téměř neomezeně dlouho, ale při výpočtu důchodu se vám tato evidence bude hodnotit pouze v rozsahu uvedeném ve výše odkazovaném článku.

Obecně nejsem velkým příznivcem předdůchodu – důvody jsem rozepsal v článku Předdůchod nebo předčasný důchod? Co se vyplatí? Dale vám doporučuji moje odpovědi na téma výhodnosti předdůchodu. Je třeba si položit otázku, co by vám přiznání předdůchodu dalo? Placení zdravotního pojištění? To budete mít státem placené i při evidenci na úřadu práce. Vyloučenou dobu, aby se nezhoršoval průměr ze dříve získaných výdělků? To vám evidence na úřadu práce zajistí také (ve výše uvedeném rozsahu). Pokud máte dost naspořených finančních prostředků, můžete si udělat vlastní předdůchodu, ve kterém nebudete závislý na „dávkování“ vašich naspořených financí od penzijní společnosti.

V případě, že se rozhodnete do předdůchodu odejít, doporučuji volit odchod na co nejkratší dobu (24 měsíců) a současně zůstat v evidenci úřadu práce, aby vám „běžela“ doba pojištění (doba pobírání předdůchodu není dobou pojištění). Poté odejít do předčasného důchodu.

Z výše uvedených a odkazovaných důvodů bych jednoznačně volil možnost 3.