V případě nepřerušení zaměstnání a uvolnění výplaty důchodu k 22. 4. 2024 získám 1,5 % za další rok pojištění?

Otázka:

Dobrý den, jsem zaměstnán na dobu neurčitou, důchodový věk dosáhnu k 22.4.2024. Chci požádat o předčasný SD k 31.12. 2022 bez výplaty. K tomuto datu mám započteno 46 let pojištění tj. 69%. Předpokládám krácení 6 % a výpočet 63% redukovaného výdělku. V případě nepřerušení zaměstnání a uvolnění výplaty důchodu k 22.4.2024 bude mně započten 47. rok pojištění a PSD přepočítán z 64,5 % redukovaného výdělku?
Děkuji za odpověď!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V případě nepřerušení zaměstnání a uvolnění výplaty důchodu k 22. 4. 2024 získám 1,5 % za další rok pojištění?

Pokud budete až do dosažení důchodového věku vykonávat výdělečnou činnost, získáte další dobu pojištění a bude vám i odmazáno krácení. Jestliže tedy ke dni dosažení důchodového věku získáte 47 let pojištění, bude procentní výměra důchodu činit 70,5 % výpočtového základu.

Článek k tématu je zde.

Otázka doplněna:

Dobrý den, pane Mařík,
děkuji za rychlou odpověď, která mě trochu překvapila.
Rozumím Vám správně, že v letošním roce mně bude stanoven PSD ve výši 63 % redukované výdělku, dále bude PSD 2x mimořádně valorizován za rok 2022, následně řádně valorizován k 1.1. roků 2023 a 2024, případně mimořádně v roce 2023 a při uvolnění výplaty k 22.4.2024 bude ještě zvýšen o 7,5% (zrušené krácení + odpracovaný 47 rok) z původního redukované výdělku za R 1986 – 2021?
Nebo to v praxi bude úplně jinak?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne.
S pozdravem

Odpověď doplněna:

Ano, v zásadě vše chápete správně, pouze postup bude obrácený, tj. ČSSZ nejdříve odmaže krácení předčasného důchodu a přičte další dobu pojištění (pokud je získán další celý rok) a takto přepočítaný důchod následně zvýší o všechny valorizace, které vám náleží, tj. obě letošní mimořádné, lednovou 2023 atd.