V předčasném důchodu jsem dostal od předchozího zaměstnavatele odměnu

Otázka:

V předčasném důchodu jsem dostal od předchozího zaměstnavatele odměnu 15000Kč.Ovlivní to můj dúchod nějakým omezením?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

V předčasném důchodu jsem dostal od předchozího zaměstnavatele odměnu

Pokud máte pracovní poměr ukončen před přiznáním předčasného starobního důchodu a šlo pouze o příjem zúčtovaný po konci pracovního poměru, nárok na výplatu předčasného starobního důchodu tímto ovlivněn není.