Úřady mě svou nečinností a porušením zákona nechaly 7 měsíců zcela bez příjmu

Otázka:

Dobrý den,
prosím o radu. Dne 5.12.2022 jsem si podal žádost o starobní důchod. Vyrozumění mi přišlo až 14.8.2023 /po dvou telefonických urgencích a jedné osobní návštěvě na OSSZ v Ostravě/ Stát tímto nedodržet 90 denní lhůtu na vyjádření a já jsem od března 2023 do srpna 2022 byl kvůli tomu zcela bez příjmu. 14.8.2023 tedy přišlo vyrozumění, že mi chybí doplatit pojištění za 11 měsíců tudíž nemám na důchod nárok. Okamžitě jsem požadovanou částku uhradil a dne 13.9.2023 jsem si podal novou žádost o starobní důchod. Na vyrozumění jsem opět čekat daleko déle než ukládá státu zákon. Vyrozumění přišlo až v únoru 2024 a důchod mi byl přiznán, ale pouze od 14.9.2023. Můj dotaz zní, zda má cenu podat námitku proti datu přiznání důchodu, protože kdyby úřady dodrželi zákon alespoň při podání mé první žádosti a zaslali mi vyrozumění do 90 dní, tak bych nejpozději v únoru 2023 doplatit nedoplatek a důchod bych měl přiznaný do března 2023. Úřady mě svou nečinnoustí a porušením zákona nechali 7 měsíců zcela bez příjmu a já bych se rád proti tomuto bránil.
Děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Úřady mě svou nečinností a porušením zákona nechaly 7 měsíců zcela bez příjmu

Námitka v tomto případě nic neřeší, protože pokud je dopláceno dobrovolné důchodové pojištění, stává se pojištěním a je možné ho zhodnotit, až dnem připsání finančních prostředků na bankovní účet příslušné OSSZ – § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb. Před 14. 9. 2023 se o pojištění nejednalo a ČSSZ tak nemohla tuto dobu zhodnotit a přiznat za ni důchod. Námitka by byla jistě zamítnuta a původní rozhodnutí potvrzeno.

Jedinou variantou, která by mohla mít šanci na úspěch, je požádat o odstranění tvrdosti zákona ministra práce a sociálních věcí – § 4 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb.

Otázka doplněna:

Dobrý den pane Maříku,

děkuji za odpověď. Ale pořád jsem nepochopil, jak se mám bránit proti tomu, že mě úřady svou nečinností nechali 7 měsíců bez příjmu. Kdyby mi finančně značně nepomohly dcery, tak bych skončil na ulici. Chapu dobře, že stát nenese žádnou odpovědnost v případě, že poruší zákon? Nebo jak já k tomu přijdu, že jsem díky nečinnosti OSSZ přišel o důchod za 7 měsíců?

Jde o to, že kdyby dodrželi těch zákonem daných 90 dní a tím pádem rozhodnutí přišlo nejpozději v únoru 2023, tak já bych důchodové pojištění ihned doplatil a tím pádem bych měl nárok na přiznání důchodu od března….

Děkuji za vysvětlení.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, přesně tak, zákony týkající se sociálního zabezpečení v sobě neobsahují žádnou formu kompenzace za to, že řízení trvalo déle než mělo. Navíc ve vaší situaci, kdy jste byl zřejmě mnoho let nepojištěn, jste si mohl pojištění platit průběžně a nemusel jste tedy s doplacením čekat na vydání zamítavého rozhodnutí. Jak jsem uvedl výše, jedinou možnost vidím v pokusu o odstranění tvrdosti zákona. Při popisování situace bych byl ale opatrný v argumentačním nesouladu, kdy jste k vyžití potřebovat podporu dětí, ale ihned po obdržení rozhodnutí jste „okamžitě požadovanou částku uhradil“.