Syn zažádal o invalidní důchod. Jde přeposlat veškerá rozhodnutí na moji adresu

Otázka:

Dobrý den můj syn má zažádat o důchod akorát ještě asi probíhá výměra důchodu nebo nevím jak to nazvat..Chci se zeptat jestli jde přeposlat veškeré rozhodnutí vyrozumění na moji adresu..

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Syn zažádal o invalidní důchod. Jde přeposlat veškerá rozhodnutí na moji adresu

Rozhodnutí se zasílá doporučeně do vlastních rukou. Pokud nejste opatrovníkem nebo jste o důchod nežádala na základě předložené plné moci, která by vás opravňovala k zastupování během celého řízení, bude rozhodnutí zasláno do vlastních rukou vašeho syna.

V žádosti o důchod mohl váš syn uvést jakoukoliv doručovací adresu. Doručovací adresu může doložit i během řízení, ale je otázkou, zda se tento požadavek s odesláním rozhodnutí nemine.