Splňuji s ohledem na platnost zákona od 1.10.2023 a způsob, kterým jsem o předčasný důchod zažádala podmínky pro přiznání předčasného důchodu?

Otázka:

Dobrý den pane Mařík. Narodila jsem se 21.4.1963, mám 2 děti, nárok na starobní důchod mi vznikne 21.12.2026, nárok na předčasný důchod podle stávajících podmínek mám od 21.4.2023, dobu pojištění pro něj splňuji. Na OSSZ jsem v červnu podala k 16.6.2023 žádost o předčasný důchod bez výplaty s výplatou od 8.10.2023. (Datum 8.10.2023 jsem zvolila kvůli 90ti dennímu krácení, předchozí datum krácení vycházel na 10.7.2023, následující na 6.1.2024, další na 5.4.2024, atd.) Pracovní poměr mohu dle dohody se zaměstnavatelem ukončit kdykoliv. Uvítá, zůstanu-li v zaměstnání déle nebo budu po odchodu do předčasného důchodu pracovat na dohodu o provedení práce. Prosím Vás o informaci:
a) Splňuji s ohledem na platnost zákona od 1.10.2023 a způsob, kterým jsem o předčasný důchod zažádala podmínky pro přiznání předčasného důchodu?
b) V případně že splňuji a nárok na předčasný důchod mám, nemám zvolit kvůli výhodnosti a výši budoucího předčasného důchodu jiný datum výplaty či jiný postup?
c) V případě že nárok na předčasný důchod nemám, mohu ještě něco pro vznik nároku udělat?
Děkuji Vám za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Splňuji s ohledem na platnost zákona od 1.10.2023 a způsob, kterým jsem o předčasný důchod zažádala podmínky pro přiznání předčasného důchodu?

Záleží na tom, jaké bylo v žádosti o předčasný důchod zvoleno datum přiznání důchodu. Aby se na vás vztahovaly staré podmínky, musí být důchod přiznán (s datem přiznání) před 1. 10. 2023. Pokud jste si požádala o předčasný důchod s datem přiznání k 16. 6. 2023 (z vašeho dotazu si tím nejsem zcela jist), budou se na vás vztahovat staré podmínky a důchod vám může být přiznán.

Není možné požádat o důchod „bez výplaty“ a současně „s výplatou od…“. Buď jste si požádala o důchod bez výplaty a tu si určíte v budoucnu, nebo s výplatou.

8. 10. 2023 je vhodně zvolené datum s ohledem na snížení krácení předčasného důchodu k tomuto dni na 17,4 %. I další data máte spočítána správně – samozřejmě, čím déle budete výdělečně činná, tím bude důchod vyšší. Vliv na výši důchodu by mělo i získání dalšího celého roku pojištění, což ale takto nedokáži posoudit.

Pokud chcete důchod začít pobírat koncem letošního nebo začátkem příštího roku, lepší postup jste zvolit nemohla.