Skončení v zaměstnání o jeden den dříve a krácení starobního důchodu

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu ke kterému datu ukončit pracovní poměr. Nárok na starobní důchod mi vzniká 2.9.2020 a nechci přesluhovat. V podmínkách přiznání se uvádí, že důchod se krátí za každých (i započatých) 90 dnů. Je potřeba pracovní poměr ukončit dohodou k 3.9.2020 a není možná standardní výpověď k 31.8.2020, aby s ohledem na neodpracovaný den 1.9.2020 nedošlo ke krácení?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Skončení v zaměstnání o jeden den dříve a krácení starobního důchodu

O krácení u předčasného důchodu rozhoduje datum přiznání důchodu, ne to, kdy skončíte v zaměstnání. Pokud důchodového věku dosáhnete 2. 9. 2020 a důchod si necháte přiznat od 2. 9. 2020 (tj. nepůjde o předčasný důchod, ale o “řádný” starobní důchod), tak důchod nebude krácený, ať už skončíte 31. 8. 2020 nebo 1. 9. 2020. Pokud v zaměstnání skončíte 31. 8. 2020 získáte oproti skončení 1. 9. 2020 pouze o jeden den doby pojištění méně. Při výpočtu důchodu se hodnotí celé roky pojištění, takže je extrémně nepravděpodobné, že by vám jeden chybějící den ovlivnil výši starobního důchodu.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,
děkuji za vyčerpávající a bleskovou odpověď.
Moc se omlouvám, ale využiji Vašeho návodu s doplňující otázkou.
V rámci konzultace jsem si nechal u důchodového úřadu vypočítat výši důchodu (korespondovala s mým výpočtem) a nestandardně jsem požádal o přesný výpočet doby pojištění pro zápočet na důchod.
Náhradní doby studia byly pro mne neuchopitelné. Výsledkem je 116 dní nad celé roky.
Na základě Vašeho vyjádření, že k 31.8.2020 bych měl pouze o 1 den pojištění méně, mohl bych tedy bez jakýchkoliv sankcí a krácení důchodu ukončit pracovní poměr o 1 nebo 2 měsíce dříve, pokud bych si nechal přiznat starobní důchod k 2.9.2020? Zřejmě by bylo potřeba ještě vyrovnat zdravotní a sociální pojištění.
Děkuji.
Obdivuji Vaši vstřícnost.
Přeji hodně zdaru v práci a pevné zdraví v dnešní složité době.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, je to tak. Teoreticky byste mohl skončit v zaměstnání 116 dní před 2. 9. 2020 a na výši starobního důchodu by to v tomto případě nemělo vliv. Starobní důchod ale by stále musel být přiznán k 2. 9. 2020. Dobu pojištění pojištění byste neovlivnil (stále byste získal stejný počet celých let) a vyměřovací základy (výdělky) se hodnotí jen do konce roku 2019. Sociální pojištění byste platit nemusel, zdravotní ano.