Ráda bych co nejnižší trvalé krácení předčasného důchodu

Otázka:

Mnohokrát děkuji za odpověď a další důležité informace pane Maříku !

Vaše poradna by měla získat nějaké zvláštní ocenění ! Vaše rady jsou vskutku k nezaplacení ….

Mám prozatím spočítáno, že ke dni 28.2. 2019  mám odpracováno 16.023 dnů tj.  43,89 roků (krácení za studium 80% , ÚP v r. 2007 atd. již zahrnuto)

Stačí tedy už jen přičíst k počtu  16.023 dnů :

– březen a duben 2019 tj. + 61 dní

+ následně těch plánovaných 11 měsíců (ÚP) – tj. 336 dní  pokráceno o 20 % –  tj.  + 268 dní

Celkem:  16.352 dnů  tj. 44,8 roků

Lze už nyní vypočítat nejvýhodnější – optimální – den odchodu do starobního důchodu? Dle vaší předchozí odpovědi nebudu již zohledňovat vyměřovací základ, ten už je do konce roku 2019 jasný. Teď bych potřebovala ještě poradit s výpočtem celkové doby pojištění …

Doporučil byste předčasný důchod – a pokud ano, tak od kdy? Nárok na řádný SD : 8. 11. 2020

Doporučil byste doplacení dobrovolného pojištění za chybějící měsíce?

Samozřejmě bych ráda co nejnižší  t r v a l é  krácení předčasného důchodu …..a není třeba zohledňovat nízkou podporu těch 11 měsíců (návratnost)

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ráda bych co nejnižší trvalé krácení předčasného důchodu

Z vámi uvedeného vyplývá, že při konci nároku na podporu v nezaměstnanosti, tj. k 1. 4. 2020 byste získala 16352,8 dní pojištění, tj. 44 a 293 dní pojištění. 45 let pojištění byste při další evidenci na úřadu práce získala k 30. 6. 2020.

Srážky v daném období se vám snižují k následujícím datům:

10.8.2020 0,9%
12.5.2020 1,8%
12.2.2020 2,7%

Pokud chcete co nejnižší krácení bez ohledu na cokoliv, tak je samozřejmě třeba odejít do řádného starobního důchodu (tedy nepokráceného). Postup kdy se neohlížíte na výši podpory a tedy návratnost, je ale zcela chybný. Čekat na řádný starobní důchod více než sedm měsíců bez podpory nebo jiného příjmu určitě nemohu doporučit.

Doplácet dobrovolné důchodové pojištění vám také rozhodně nedoporučuji, nemělo by to žádný význam.

Vhodné datum bych volil podle výše pobírané podpory a co nejkratší návratnosti. Čím nižší podpora, tím dřívější datum přiznání.