Promítne se valorizace do výpočtu důchodu při odchodu do předčasného důchodu v průběhu roku 2022?

Otázka:

Dobrý den,
promítne se lednová valorizace pro výpočet starobního důchodu při odchodu do předčasného důchodu v průběhu roku 2022.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Promítne se valorizace do výpočtu důchodu při odchodu do předčasného důchodu v průběhu roku 2022?

Od lednové splátky důchodu se valorizují pouze důchody s datem přiznání do konce předchozího roku. V případě lednové valorizace v roce 2022 se tedy budou valorizovat pouze důchody přiznané do 31. 12. 2021.

Při valorizaci se běžně zvyšuje procentní výměra důchodu o částku stanovenou procentem a základní výměra o pevnou částku, která je pro všechny stejná. A protože je základní výměra pro všechny poživatele důchodu stejná, promítne se i do výpočtu důchodu v novém roce.

Není možné pohlížet pouze na valorizaci – v novém roce se důchod počítá novým výpočtem (mění se každoročně). Je tedy třeba srovnat výpočty v obou letech a poté určit, co je lepší. Není možné koukat jen na to, zda budu nebo nebudu mít valorizaci. Článek se srovnáním obou variant vydám (opět jako každoročně) nejpozději na začátku října.