Proč se zvyšuje vdovský důchod, když ten člověk již nežije a nikoho nic nestojí?

Otázka:

Proč se zvyšuje vdovský důchod když ten člověk již nežije a nikoho nic nestojí? Zatímco jiní nemají ani průměrný duchod.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč se zvyšuje vdovský důchod, když ten člověk již nežije a nikoho nic nestojí?

Vdovský důchod je důchod vdovy, není to důchod zemřelého. Je to důchod po zemřelém a má pomoci pozůstalé překlenout složitou sociální situaci při úmrtí manžela, který byl po potřebnou dobu pojištěn. Nevidím důvod, proč by se vdovské důchody neměly valorizovat.

To, že vy nepobíráte důchod ani v průměrné výši, není chybou vdov s vdovskými důchody.