Proč může Oznámení o výplatě důchodu přijít před rozhodnutím a naopak?

Otázka:

Dobrý horký den s úsměvem: Centrála ČSSZ mi po urgencích směřovaných na centrálu i územní pracoviště konečně (v 06/2018) přepočítala důchod na základě řádného podání přehledu OSVČ za r. 2017 v 01/2018. V Oznámení o vyúčtování důchodu se mj. mohu dočíst, že existují nějaké technologické důvody, proč vlastnímu rozhodnutí může předcházet uvedené Oznámení o vyúčtování důchodu. V případě výstavby dálnic si umím technologické důvody prodlevy představit. Může se jednat např. o zrání betonu. Mám se domnívat, že v případě ČSSZ se jedná o analogický proces? Od 06/2018 mi důchod chodí ve dvou částkách a to jedna částka ve staré výši + doplatek do nové výše. To mi tedy hlava už vůbec nebere. Můžete prosím vysvětlit složitost celého administrativního procesu, kvůli kterému se přepočítání důchodu doposud vleče bez očekávaného výsledku, tj. periodické výplaty důchodu v jedné částce na základě rozhodnutí a to bez nutnosti zasílat opakovaně vyúčtování důchodu? Vždyť opakováním doplatků se jistě musí zabývat nějaký člověk, který by se mohl jistě věnovat užitečnější práci. Děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Proč může Oznámení o výplatě důchodu přijít před rozhodnutím a naopak?

Důvod, proč Oznámení o vyúčtování důchodu může předcházet rozhodnutí, je ten, že každý tento dokument vytváří jiný pracovník, dokonce i jiné oddělení. Podle toho, kdo je rychlejší, jsou i tyto dokumenty odesílány.

Zavedení nové výše splátky důchodu je skutečně dost administrativně náročné – určitě to není o přepsání jednoho čísla v počítači. Výplaty důchodů se provádí v pracovních cyklech a pokud je tento cyklus uzavřen, není možné již do zpracované dávky zasáhnout. Stává se tak, že při zvýšení důchodu se již pravidelnou splátku nepodaří změnit a zbytek výplaty je realizován doplatkem. Běžně jde ale pouze o jednu splátku důchodu. Proč se tak ve vašem případě dělo opakovaně, nevím.