Příspěvek na péči a invalidní důchod 3. stupně

Otázka:

Dobrý den, zeť má 43 roků a dostal invalidní důchod 3. stupně. Má jeho žena nárok na příspěvek na něj? Stará se o něj a ona sama je vedená na úřadě práce? Děkuji za informaci.

Odpověď:

Příspěvek na péči a invalidní důchod 3. stupně

Přiznání tzv. závislosti nemá s přiznáním invalidního důchodu nic společného. Váš zeť si musí o příspěvek na péči požádat na příslušné pobočce úřadu práce. Poté bude jeho žádost posouzena, ale jak jsem uvedl výše, přiznání příspěvku na péči není nikterak navázáno na přiznání invalidního důchodu a je posuzováno samostatně a podle zcela jiných kritérií, než podle kterých je přiznáván invalidní důchod.

Pokud by měl váš zeť přiznán alespoň II. stupeň závislosti, mohla by být doba péče hodnocena vaší dceři jako doba pojištěná pro důchod.