Přijde důchodce o důchod, když dlouhodobě leží v nemocnici?

Otázka:

Dobrý den. Ptám se za maminku. Leží už 3 týdny v nemocnici. Bojí se, že jí kvůli tomu nepřijde starobní důchod. Je tato obava oprávněná? Děkuji mnohokrát.

Odpověď:

Přijde důchodce o důchod, když dlouhodobě leží v nemocnici?

Nárok na výplatu důchodu pochopitelně nezaniká z pouhého faktu, že je důchodce v nemocnici. Záleží na tom, jakým způsobem se vyplácí. Jestliže by se důchod vyplácel bezhotovostně na účet, bylo by vše jednoduché – z účtu si finanční prostředky může důchodce vybrat později, příp. je může vybrat jiná osoba s dispozičním právem k účtu. V případě, že by byl důchod vyplácen v hotovosti poštou, zůstává při nevyzvednutí “ležet” na poště a to až do třetí splátky důchodu a až poté jsou všechny tři splátky důchodu zaslány zpět ČSSZ a zastavuje se výplata důchodu až do doby, než se důchodce přihlásí. Máte tedy více než dva měsíce na vyzvednutí důchodu. Na poště můžete také požádat o přeposlání důchodu do nemocnice.