Přihláškou k 1. 6. 2022 jsem si zajistil právo na doplacení i pro období 1 roku před podáním přihlášky?

Otázka:

Dobrý den. Mám dotaz ke zpětnému doplacení pojistného. Od června 2022 si platím pojištění „bez udání důvodu“ (přihlášku jsem podal 23. května 2022) a hodlám platit až do dosažení nároku na důchod. Ze zákona je omezeno zpětné doplacení „na období jednoho roku přede dnem doplacení resp. před podáním přihlášky“. Znamená to, že až budu v roce 2030 žádat o důchod a budou mi např. do plných 35 let chybět 4 měsíce, budu si moci zpětně doplatit únor až květen 2022? Na ČSSZ mi sdělili, že jsem se měl pro zpětné doplacení rozhodnout hned při podání přihlášky a přihlásit se k pojištění zpětně od února 2022. Jelikož jsem v přihlášce zvolil počátek pojištění až od 1.6.2022, „mám smůlu“ a nebude později možno, dobu před podáním přihlášky doplatit, tzn. případnou pozdější (dodatečnou) přihlášku na období únor až květen 2022 už nebude možno podat. Já jsem zákon pochopil jinak: přihláškou k 1.6.2022 jsem si zajistil právo na doplacení i pro období 1 roku před podáním přihlášky a tohoto práva mohu využít i později, tzn. např. teprve krátce před dosažením důchodového věku. Jaký výklad zákona je správný? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přihláškou k 1. 6. 2022 jsem si zajistil právo na doplacení i pro období 1 roku před podáním přihlášky?

Ne, v roce 2030 nebudete moci „bez udání důvodu“, tj. podle § 6 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., doplácet rok 2022. Pojistné je třeba doplatit do jednoho roku – § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb., tj. únor 2022 musíte doplatit nejpozději v únoru 2023. Pokud byste chtěl toto období doplatit, je třeba podat přihlášku ještě na období od února do května 2022 (nejlépe do ledna 2023) a pojistné do února 2023 doplatit.

Podání přihlášky k jakémukoliv datu vám nezavdává nárok na to kdykoliv v budoucnu doplatit dobu před datem uvedeným v přihlášce. V přihlášce pouze uvádíte datum, od kdy chcete být pojištěn. Doplatit pojistné „bez udání důvodu“ pak lze pouze do jednoho roku (tj. jeden rok zpětně od doplacení).