Při výpočtu důchodu nebyly známi výdělky z předchozího čtvrtletí posledního roku. Přepočítá nyní ČSSZ důchod?

Otázka:

Dobrý večer,
od 1. 1. 2016 mi byl přiznán starobní důchod. V době podání žádosti nebyly započteny všechny příjmy (chybělo poslední čtvrtletí 2015 – nebyl ještě k dispozici os. list důchodového pojištění). Bude mi důchod přepočten? Os. list DP již zaslán účetní. Jak dlouho přepočet bude trvat a dostanu vyrozumění?
Děkuji

Odpověď:

Při výpočtu důchodu nebyly známi výdělky z posledního čtvrtletí předchozího roku. Přepočítá nyní ČSSZ důchod?

ČSSZ v tomto případě neprovede úpravu důchodu sama pouze na základě zaslaného evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) od vašeho zaměstnavatele. O úpravu důchodu je třeba požádat (ideálně prostřednictvím místně přislušné OSSZ).

Při výpočtu důchodu postupovala ČSSZ tak, že do doby posledního čtvrtletí, za které ještě v době uplatnění žádosti o důchod nebyl znám vyměřovací základ (výdělek) dosadila vyloučenou dobu. V důsledku žádosti o úpravu důchodu dojde k nahrazení vyloučené doby skutečnými vyměřovacími základy a výše důchodu se nemusí pouze zvýšit, ale může i klesnout. Ke snížení výše důchodu by došlo v případě, že průměrný měsíční výdělek z těchto tří měsíců bude nižší, než je osobní vyměřovací základ (OVZ), který najdete na rozhodnutí o přiznání důchodu. I v případě, že se důchod zvýší, počítejte s tím, že půjde spíše o zvýšení v řádu několika korun.