Při placení minimálního důchodového pojištění po dosažení důchodového věku se zvyšuje procentní část o 1,5% za každých 90 dní?

Otázka:

Dobrý den, mám dva dotazy k výpočtu poměrného starobního důchodu.
1. Jak se počítají roky bez důchodového pojištění při výpočtu OVZ, počítá se příjem 0 Kč, čímž se podstatně sníží OVZ ?
2. Při placení minimálního důchodového pojištění po dosažení důchodového věku se zvyšuje procentní část o 1.5% za každých 90 dní ?
Tedy po 5ti letech se celkově zvýší procentní část o 5x4x1.5 = 30% ?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při placení minimálního důchodového pojištění po dosažení důchodového věku se zvyšuje procentní část o 1,5% za každých 90 dní?

Ano, v dobách, kdy nejste pojištěn a nejedná se ani o náhradní dobu pojištění, je vám hodnocen vyměřovací základ „0“, takže dochází ke snížení OVZ.

Pokud máte na mysli placení dobrovolného důchodového pojištění, tak po vzniku nároku na starobní důchod není možné toto pojištění platit – § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Zaměstnáním nebo samostatnou výdělečnou činností (tj. dobou pojištění) po vzniku nároku na starobní důchod lze uvedeným způsobem starobní důchod zvýšit. Jedná se ale o dobu po vzniku nároku na starobní důchod, tj. nejen po dosažení důchodového věku, ale i po získání potřebné doby pojištění. Samotné dosažení důchodového věku bez potřebné doby pojištění nestačí – § 34 zákona č. 155/1995 Sb.

Otázka doplněna:

Můj dotaz se týkal ust. § 29 odst. 2 zdp (tzv. „poměrný“ starobní důchod).
Příklad:
Muž v 60.letech přestane pracovat a začne si platit dobrovolné důchodové pojištění. V 64.letech dovrší důchodový věk, ale nesplňuje podmínku
35 let pojištění. Platí dále dobrovolné důchodové pojišténí v minimální výši až do 69.let . Jak mu bude vypočítána procentní část důchodu
za období od 64. roku věku do 69. roku ? Bude to to 5×1.5% = 7.5% výpočtového základu nebo 5x4x1.5 = 30% ?
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ne, uvedená doba se muži v uvedeném příkladu bude počítat stejně jako do dosažení důchodového věku, tj. získá 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní (jeden rok). Získávat 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní by bylo možné až po vzniku nároku na důchod (tj. až po získání potřebné doby pojištění; jak uvádím výše) a tohoto nelze dosáhnout dobrovolným důchodovým pojištěním (také vysvětluji výše), ale pouze výdělečnou činností zakládající účast na sociálním pojištění.