Přeplatek na důchodu zemřelé osoby v insolvenci

Otázka:

Dobrý den
Jak se řeší osoba která zesnula během insolvence?
Než se vše vyřeší tak obvykle příjde ještě jeden důchod po úmrtí který se musí na ČSSZ vrátit.Ale pokud byl dotyčný v insolvenci tak z tohoto důchodu ,,navíc” se téměř určitě odečte ještě platba insolvečnímu správci například 6000.Jak se to pak řeší?Musí to řešit dědic,nebo banka ?Nebo naopak pokud se to stihne tak důchod je zastaven ale naopak ins. správce si odečte 6000 , ale tím je zůstatek v bance v mínusu.Jaké je řešení?Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Přeplatek na důchodu zemřelé osoby v insolvenci

Pokud je důchod vyplacen neoprávněně, ČSSZ požaduje důchod vrátit. Z jakého důvodu na účtu není dostatek finančních prostředků pro vrácení, ČSSZ neřeší a řešit nemusí. Tato situace je uvedena v § 64 odst. 6 zákona č. 155/1995 Sb.:

Má-li právo disponovat s peněžními prostředky na účtu oprávněného, na který je důchod vyplácen, jiná osoba než oprávněný nebo je-li důchod oprávněného vyplácen na účet jeho manžela (manželky), jsou tato jiná osoba nebo manžel (manželka) povinni vrátit plátci důchodu ty splátky důchodu oprávněného, které nenáležely proto, že oprávněný zemřel přede dnem jejich splatnosti, pokud nedošlo k vrácení těchto splátek plátci důchodu bankou, u níž je tento účet veden. Není-li této jiné osoby, jsou povinny plátci důchodu vrátit tyto splátky důchodu postupně manžel (manželka), pokud mu (jí) po zemřelém oprávněném vznikl nárok na vdovecký (vdovský) důchod, a dále děti a rodiče, jestliže žili s oprávněným v době jeho smrti v domácnosti; nelze-li takto vrátit tyto splátky důchodu, považují se tyto splátky důchodu za dluh oprávněného, který se vypořádá v rámci dědictví.

V první řadě musí přeplatek na důchod vrátit osoba, která má k účtu dispoziční právo. Není-li takové osoby pak musí důchod vrátit manželka, děti a rodiče za podmínek popsaných výše. Teprve pokud není nikdy takový, vypořádá se dluh v rámci dědictví.

Otázka doplněna:

Díky.
Takže když si to odečte ins.správce splátku už po zesnutí z důchodu který byl vyplacen a který musí dědic vrátit tak ins.správci zůstane jedna splátka navíc?
Ten důchod bude vrácen z účtu zesnulého nebo to vrátí pozůstalý ze svého když nemá disponibilní právo s účtem?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Jak s penězi nakládá insolvenční správce nevím, zabývám se důchody, ne insolvenčním řízením.

Pokud bude dost finančních prostředků na účtu, ČSSZ si je “stáhne” sama – resp. požádá banku o vrácení. V případě, že na účtu dostatek financí nebude, postupuje se podle informací výše, tj. jsou vymáhány po osobách výše uvedených.