Předdůchod a zaměstnání

Otázka:

Je možné požádat o předdůchod již v době zaměstnání? Když budu mít předdůchod a ztratím zaměstnání, budu dostávat dávky v nezaměstnanosti v plné výši nebo se mně budou krátit o vyplácený předdůchod? Předdůchod trvá 2 až 5 let a měl by být vyplnění doby do vzniku normálního starobního důchodu, ale co když budu potřebovat vstoupit do předdůchodu ve lhůtě kratší než 2 roky před odchodem do důchodu?
Děkuji.

Odpověď:

Předdůchod a zaměstnání

Předdůchod je pouze jednou z forem, jakou si můžete nechat vyplatit své naspořené prostředky, která máte u penzijní společnosti. Není tedy problém, pokud si necháte předdůchod vyplácet a současně budete zaměstnaný. V případě ztráty zaměstnání, vám bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena ve stejné výši, jako byste žádný předdůchod nepobíral – výplata předdůchodu nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti.

Jednou z podmínek pobírání předdůchodu je skutečně jeho výplata po dobu minimálně 2 let. Jestliže někdo potřebuje do předdůchodu odejít v období, které je kratší, než jsou dva roky před dosažením důchodového věku (i když nechápu, proč by to někdo dělal – více zde), je to možné. Tato podmínka (délka trvání výplaty alespoň dva roky) však musí být splněna, takže byste měl po určitou dobu souběžně vyplácen jak předdůchod, tak i starobní důchod – i to je možné.

Např. dosáhnete-li důchodového věku 1. 8. 2015 a do předdůchodu odejdete k 1. 4. 2014, tak do starobního důchodu můžete k 1. 8. 2015 odejít, ale i nadále vám bude vyplácen předdůchod a to minimálně do 31. 3. 2016 (dva roky).