Předčasný důchod od září 2023 s následným úřadem práce nebo přiznání v roce 2024?

Otázka:

Dobrý den p. Maříku,

v prvé řadě Vám chci moc poděkovat za mimořádně kvalitní pomoc všem příštím i současným důchodcům provozováním webu naseduchody.cz a popřát Vám ve Vaší snaze pomoci hodně sil, trpělivosti, ale hlavně zdraví.

Chtěl bych Vás i já poprosit o pomoc při mém rozhodnutí, jak správně postupovat v mé životní situaci, protože i když jsem našel na Vaších stránkách hodně informaci, nejsem si zcela jistý, zda jsem jim správně porozuměl a aplikoval.
– Jsem narozen 23.04.1961, od roku 2027 v invalidním důchodu I. stupně, v současné době na úřadě práce s výplatou podpory do 31.03.2024. Od 01.04.2024 budu pokračovat jako OSVČ buď do 31.05.2024, nebo do 30.06.2024 podle toho, zda se rozhodnu pro výpočet dle roku 2023, nebo 2024.
– v roce 2023 jsem požádal o předčasný starobní důchod bez výplaty od 30.09.2023. Ten mi byl schválen s datem rozhodnutí dne 09.01.2024 s doručením do datové schránky 24.01.2024 ( abych to nemusel vypisovat viz. příloha ), zbývá mi proto 30. dnů na posouzení, zda rozhodnutí přijmout, nebo rozhodnutí zrušit a požádat o předčasný důchod s výplatou od 01.06.2024 dle nových pravidel roku 2024.
– nutno doplnit, že v zaslaném “Osobním listu důchodového pojištění” chybí:
a) období od 27.01.2023 do 30.04.2023 – 94 dnů – samostatná výdělečná činnost ( není ještě podán přehled OSSZ za rok 2023 )
b) období od 30.09.2023 do 31.12.2023 – 93 dnů – uchazeč-podpora-ndp
c) období od 01.01.2024 do 31.03.2024 – 91 dnů – uchazeč-podpora-ndp
d) období od 01.04.2024 do 31.05.2024 – 61 dnů – samostatná výdělečná činnost ( přehled pro OSSZ bude podán až v roce 2025 )

Chci Vás poprosit o následující odpovědi na otázky:

1. Při výpočtu dle roku 2023 s výplatou od 01.06.2024 ( nebo 01.07.2024 ) bude stávající výpočet důchodu dle ČSSZ přepočten s tím, že se připočte valorizace 01/2024 a dále:
– období dle a) se připočte k získané době pojištění pro procentní výměr, nedosáhnu však na další rok pojištění ( chybí 32 dnů )………… ANO – NE
– období dle b) a c) neovlivní dobu pojištění pro procentní výměr, ani ostatní parametry pro výpočet důchodu………………………………. ANO – NE
– období dle d) bude posuzováno jako “práce na procenta” a zvýší VZ o 1,5% jen v případě, že bude odpracováno min. 90 dnů, v tom případě termín s výplatou od 01.07.2024…………… ANO – NE
– nebo se období dle d) připočte k získané době pojištění pro procentní výměr, dosáhnu na další rok pojištění………… ANO – NE

Zde mi vyšel vlastní výpočet důchodu – s využitím informací z Vašeho webu a podkladů ze zaslaného Osobního listu ČSSZ takto:
a) výplata k 01.06.2024 bez započtení období dle 1.d) a práce na procenta …………. 22.106,- Kč
b) výplata k 01.06.2024 se započtením období dle 1.d) do doby pojištění pro procentní výměr před vznikem nároku ………………………………………. 23.600,- Kč ( asi špatný postup )
c) výplata k 01.07.2024 se započtením období dle 1.d) jako “práce na procenta” ………………………………………. 23.590,- Kč

2. Při výpočtu dle roku 2024 s výplatou od 01.06.2024:
– období dle a) se připočte k získané době pojištění pro procentní výměr ………… ANO – NE
– období dle b) a c) se připočte k získané době pojištění pro procentní výměr z 80% ………………………………. ANO – NE
– období dle d) se připočte k získané době pojištění pro procentní výměr, dosáhnu na další rok pojištění ………… ANO – NE

Zde mi vyšel vlastní výpočet předčasného důchodu s výplatou k 01.06.2024 ve výši 23.594,- Kč.
Poznámka: udělal jsem výpočet i podle Vaší Zjednodušené důchodové kalkulačky, avšak vyšel mi tam důchod 24.435,- Kč. Zřejmě je chyba v odečtu za předčasnost, když za 448 dní bylo vypočítáno krácení ve výši 1.497,- Kč, i když na jiné kalkulačce z Vašeho webu je vypočítaná ve výši 2.341,- Kč – stejně, jako v mém vlastním výpočtu a teď nevím, co je správně.

Závěr:
Pokud jsou moje výpočty správně, s ohledem na předpokládanou valorizaci v 01/2025, bude výhodnější ponechat si předčasný důchod bez výplaty do 30.06.2024 a požádat o výplatu důchodu od 01.07.2024. …. ANO- NE.

Budu Vám moc vděčný, pokud si najdete čas k zodpovězení mých otázek a ke kontrole výpočtu důchodu v obou alternativách – za to Vám předem děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod od září 2023 s následným úřadem práce nebo přiznání v roce 2024?

Děkuji za pochvalu i obsáhlý dotaz.

Základní pravidlo, které u odložené výplaty platí je, že se od přiznání předčasného důchodu (u vás od 30. 9. 2023) již nehodnotí žádné náhradní doby pojištění (např. úřad práce) a to ani pro snížení krácení, ani pro získání další doby pojištění.

Pokud ponecháte postup s odloženou výplatou:

1a) Získáte 45 let a 342 dní pojištění. Do dalšího celého roku bude chybět 23 dní. Pokud se započte i doba SVČ z roku 2024 (61 dní) získáte 46 let a 38 dní.

1bc) Jak píši výše, úřad práce nic neovlivní – neodmaže krácení, nezískáte další dobu pojištění.

1d) O práci „na procenta“ se nemůže jednat v období před dosažením důchodového věku, kterého dosáhnete až v roce 2025. Další doby pojištění (ne náhradní doba) se vám bude dále připočítávat k již získané době pojištění (vizte bod 1a).

K 1. 6. 2024 by byl vás důchod uvolněn v částce 22546 Kč (vč. všech valorizací). K tomuto dni by vám ale zůstalo 8 krácení (z 333 dní za období druhého roku si odmažete pouze 61 dní a o dva dny vám „uteče“ nižší krácení). Bylo by tedy příp. vhodné datum posunout – pak by důchod vyšel 22897 Kč. Výpočet si můžete provést na stránce o odložené výplatě – zadejte OVZ z rozhodnutí, 46 let doby pojištění a krácení o 632 dní (při posunutí data o dva dny 630 dní).

Pokud nevyužijete postup s odloženou výplatou, budou se vám dál standardně hodnotit doby pojištění i náhradní doby pojištění – všechny odpovědi by zněly ANO. K 1. 6. 2024 pak ale získáte stejných 46 let doby pojištění (46 let a 186 dní). Protože jste měl v minulosti přiznán invalidní důchod, je třeba provést tzv. STOP OVZ výpočet (ten provedla ČSSZ i při výpočtu k roku 2023). Kráceních budete mít za 5 období (7,5 %). Důchod by poté byl přiznán v částce 23594 Kč.

Já v lednu 2025 předpokládám velmi malou valorizaci (inflace je nyní již nízká) s tím, že výrazná část (možná celá) bude směřovaná do základní výměry důchodu (vzhledem k tomu, že vzroste průměrná mzda v Česku). Nemyslím si, že by příp. valorizace procentní výměry přebyla takovýto rozdíl ve výši důchodu a já bych volil přiznání důchodu v roce 2024.

Zjednodušenou kalkulačku jsem opravil – skutečně jsem u ní nechal původní krácení. Děkuji za upozornění.