Předčasný důchod o půl roku – jaké je krácení?

Otázka:

Dobrý den. pracoval jsem od roku 1971 v Ostr. Kar. dolech. Vroce 1973 mi byla zjištěna pneumokonioza. Z důvodu choroby z povolání jsem jsem byl vyřazen z dolu. Následoval ČID a renta. Pracoval jsem ještě na povrchu dolu do r.1998. Od 1.2. 2007pracuji na půlúvazek ( 4 hod.) jako údržbář dětského domova do dnes.Pracovat můžu do důchodového věku tj. září 2015. Jaký bude mít vliv na výši mého starobního důchodu, pokud odejdu třeba z práce už v dubnu 2015? (práci a hlavně dojíždění nezvládám k vůli nemoci oči) Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod o půl roku – jaké je krácení?

Pokud byste odešel do předčasného důchodu byť jen o jeden jediný den, důchod byste měl krácený. Přesná data, kdy dochází ke změně (snížení) srážky za odchod do předčasného důchodu si po zadání data narození, můžete spočítat na naší kalkulačce důchodového věku.

V případě odchodu do předčasného důchodu v dubnu 2015, budete mít důchod krácený o 1,8 % výpočtového základu, což u mužů v průměru činí zhruba 300 Kč (toto berte opravdu jako hrubý odhad).

Vzhledem k tomu, že výši starobního důchodu ovlivňuje také celkový počet celých let pojištění, může výši vašeho důchodu také ovlivnit neodpracovaný půlrok – vzhledem k předčasnému odchodu do důchodu nemusíte získat celý rok doby pojištění. „Ztráta“ jednoho roku pojištění by mohla znamenat přibližně dalších 200 až 250 Kč na vašem důchodu. Tato situace však může, ale také nemusí nastat.