Předčasný důchod: Jsem 1 majitel s.r.o. a zároveň jsem jediný zaměstnanec tohoto s.r.o.

Otázka:

Dobrý den, v polovině března 2023 chci zažádat o předčasný důchod. Jsem 1 majitel s.r.o. a zároveň jsem jediný zaměstnanec tohoto s.r.o..Mohu s tímto s.r.o. uzavřít dohodu o provedení práce a zároveň podnikání tohoto s.r.o. nepřesáhne poměrově 96,7tis.Kč?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Předčasný důchod: Jsem 1 majitel s.r.o. a zároveň jsem jediný zaměstnanec tohoto s.r.o.

Pokud chcete pobírat předčasný starobní důchod v době do dosažení důchodového věku, nesmíte vykonávat činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. U dohody o provedení práce tuto podmínku splníte, pokud zúčtovaný příjem z této dohody nepřesáhne v jednom měsíci 10 000 Kč. Kolik si vydělá samotné s. r. o., je úplně jedno, tam žádný limit není, pokud si „zisk“ vyplatíte způsobem, který nezakládá účast na sociálním pojištění.