Pracoval jsem u podnikových hasičů od roku 1987. Můžu jít do předčasného důchodu bez krácení?

Otázka:

Dobrý den.Pracoval jsem u podnikových hasičů od roku 1987 a letos mě propustili ze zdravotních důvodu. Můžu jít do předčasného důchodu bez krácení penze, děkuji za odpovědˇ.

Doplněno:

Dobrý den. Rok nar. 6.9. 1964 a zaměstnán jsem byl 35 let u drážních hasičů. 83. až 85. voj.služba a do 87 jsem byl zaměstnán u *** a 2. října 1987 jsem nastoupil u ***

(*** – odstraněny názvy firem, jinak redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracoval jsem u podnikových hasičů od roku 1987. Můžu jít do předčasného důchodu bez krácení?

Pokud jste po roce 1992 (zaměstnání před rokem 1993 se pro tyto účely nehodnotí) odpracoval 6620 směn (což zřejmě ano), sníží se váš běžný důchodový věk o 5 let. Muž narozený 6. 9. 1964 dosáhne důchodového věku 6. 7. 2029. Po snížení o pět let tak důchodového věku dosáhnete 6. 7. 2024. Nyní vám může být přiznán předčasný starobní důchod, který ale stále ještě bude krácený. Nekrácený by byl až starobní důchod přiznaný nejdříve od 6. 7. 2024.