Požádat o invalidní důchod před 18. rokem dítěte?

Otázka:

Dobrý den, velmi Vás prosím o radu, kdy mám pro dceru požádat o invalidní důchod tak, aby to pro ni bylo finančně co nejvýhodnější (dcera z důvodu neschopnosti právně jednat toho není sama schopna).
1.
Dcera bude mít letos v listopadu 18 let, trpí autismem (od útlého dětství) s nasedajícím těžkým psychickým postižením – masivní úzkosti, fobie, mutismus (od roku 2015), dysexekutivní porucha (vznik cca 2 roky, avšak první zpráva o současném těžkém zhoršení mentálního stavu je datována listopad 2018, ve které je však uvedeno, že zhoršení trvá cca rok). Dcera však po skončení ZŠ nastoupila na SŠ (IVP, asistent), takže se nebude jednat o invalidní důchod z mládí. V poradnách mi už delší dobu tvrdí, že nárok na důchod má dcera již od 16 let (tj. od 2. 9. 2017 – jeden den poté, kdy nastoupila na SŠ, přestože 16 let měla až v listopadu 2017). Já nevím, zda ano, nebo ne, ale o nic jsem ještě nežádala, protože při zhoršení stavu a péči o dceru jsem na to neměla ani čas ani pomyšlení. Můj dotaz zní, zda mám požádat o invalidní důchod již nyní před 18. rokem věku, tj. do listopadu 2019 (je to jednodušší administrativně – nyní jsem zákonný zástupce, poté bych musela žádat o stanovení opatrovníka pro vyřízení důchodu), nebo je lepší podat žádost až po 18. roku věku dcery? Jedná se především o to, která varianta by byla finančně výhodnější pro dceru, nikoli administrativně pro mě (to zvládnu). Když požádám před dosažením dospělosti, bude mít dcera nárok na vyplacení invalidního důchodu už od 16. roku věku zpětně? Avšak výše důchodu by byla nižší (tj. výše důchodu z roku 2017)? Anebo je lepší počkat s žádostí až po 18. roku věku? Měla by tak přiznán důchod od 1. dne po 18. narozeninách v listopadu 2019 ve výši důchodu z roku 2019? A nic zpětně by se jí nepřiznávalo? Nemoc vznikla v dětství, nikoli v dospělosti, tudíž by zřejmě měla mít přiznán invalidní důchod od doby vzniku nemoci (resp. od 16 let), když nastoupila na SŠ (a nejedná se o invalidní důchod z mládí, který by byl až od 18 let). Nebo snad vůbec nezáleží na tom, kdy požádám, protože nemoc vznikla v dětství, a bude to posuzováno stejně, nezávisle na datu podání žádosti, žádný finanční rozdíl tam nebude, a pak je výhodnější využít alespoň administrativní výhodu zákonného zástupce? Případně, je snad lepší počkat dva měsíce a požádat až v lednu 2020, kdy bude opět výše nově vypočítaného důchodu vyšší než letos (a vyšší než valorizace již přiznaných důchodů)?
2.
Další dotaz se týká doby pojištění (nástup na SŠ) a vznik nemoci. Někde jsem tady v poradně četla, že datum nástupu na SŠ musí být před datem vzniku nemoci. Což při základní diagnóze (autismus) určitě není – tím trpí dcera od malička. Začátek zhoršení stavu se však bude také těžce přesně datovat s ohledem na nástup na SŠ. Mohla bych prosím také poprosit o vysvětlení, jak se posuzuje toto hledisko? A zda skutečně musí být u nemocí vzniklých v dětství splněna podmínka, že začátek pojištění (tj. nástup na SŠ, nebo také praktickou školu) musí být před vznikem nemoci? Rozumím tomu při úrazech, nebo náhle vzniklých onemocnění, ale u dlouhodobého nepříznivého stavu se vznikem v dětství mi tato podmínka připadá nelogická a nesplnitelná.
Děkuji mnohokrát za ochotu a rady.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Požádat o invalidní důchod před 18. rokem dítěte?

Způsobilost být účastníkem řízení o přiznání invalidního důchodu vzniká ukončením povinné školní docházky (§ 3 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.). Pokud tedy dcera není omezena na svéprávnosti, bude žadatelkou o invalidní důchod ona sama. 18 let není hranice, která by měla na uvedené jakýkoliv dopad a nijak se s ní nepracuje. Informace o možnostech zastupování, naleznete v tomto článku.

O datu vzniku invalidity rozhoduje posudkový lékař. Datum uplatnění žádosti o invalidní důchodu je zcela nepodstatné. “V poradnách” vás informovali správně. Vzhledem k tomu, že vaše dcera získala 1. 9. 2017 potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod (1 den), správně by měl posudkový lékař opustit posudkové hledisko a stanovit datum vzniku invalidity k 2. 9. 2017, což bude i den přiznání invalidního důchodu (dříve se takto nepostupovalo, proto jste našla i odlišné odpovědi). Vy tedy nemůžete ovlivňovat (např. tím, kdy je žádost uplatněná) datum přiznání invalidního důchodu. Důchod je možné doplatit až pět let zpětně. Při zpětném přiznání je důchod i zpětně dovalorizován.

O výpočtu invalidního důchodu v těchto případech se podrobněji rozepisuji v tomto článku.

Otázka doplněna:

Dobrý den,
děkuji za odpověď.

Z Vaší odpovědi plyne, že žadatelkou o invalidní důchod bude vždy dcera sama, nikoli tedy zákonný zástupce do jejího věku 18 let. Ze zdravotních důvodů však dcera není schopna samostatně jednat, pochopit rozsah jednání ani se v řízení zastupovat. Postačí její písemný souhlas s podáním žádosti o důchod společně s potvrzením lékaře, kde je uvedeno, že z důvodu zdravotního stavu se není schopna sama zastupovat? Udělení plné moci by v jejím případě bylo právně neplatné (dcera není orientována, a nemá dostatečnou právní a procesní způsobilost).
Podepsat se však umí, takže udělení souhlasu i bez úplného porozumění obsahu je schopna – rozumí jen tomu, že za ni budu vyřizovat důchod já a je tomu ráda, protože sama navíc trpí sociální úzkostí a vyhýbá se kontaktu se světem.
Nebo je v jejím případě lepší, případně dokonce nutné, žádat o ustanovení opatrovníka pro podání žádosti o důchod?

A prosím ještě o odpověď, zda při podávání žádosti o invalidní důchod mám mít s sebou lékařské zprávy, nebo si je příslušný úřad vyžádá od ošetřujícího lékaře, takže je to zbytečné.

Děkuji mnohokrát za Vaše rady.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Ano, uplatnit žádost o důchod můžete na základě souhlasu dcery. K žádosti je skutečně třeba doložit potvrzení lékaře, že dcera žádost nemůže uplatnit a rodný list dcery, aby se prokázala vaše příbuznost – § 82 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Příjemcem důchodu bude v tomto případě stále vaše dcera.

K žádosti o invalidní důchod se lékařské nálezy nedokládají. K jejich předložení budete vyzváni následně lékařskou posudkovou službou (LPS).