Posunutí data přiznání starobního důchodu pro získání dalšího roku pojištění a čtvrtletí práce na procenta

Otázka:

Dobrý den, mám prosbu ohledně “doplnění doby pojištění” Jsem muž narozený 12.4.1958, tedy nárok na starobní důchod mi vzniká 12.2.2022. Pomocí Vaší kalkulačky doby pojištění jsem si spočítal, že k tomuto datu budu mít odpracováno 46 let a 365 dní. Tedy škoda nedoplnit dny – abych měl 47 let. Ovšem nyní jsem na pracovní neschopnosti a po té i vzhledem k zdravotnímu stavu půjdu na úřad práce.
Je možné vyřešit tak, že bych evidenci na úřadu práce ukončil 31.1.2022, uzavřel dohodu o pracovní činnosti s částkou zakládající odvod sociálního pojištění (v roce 2021 3501 Kč za měsíc ) od 1/2/2022 do 31.5.2022 a o důchod požádal od 1.6.2020. Tak bych měl odpracováno 47 let a zároveň I. čtvrtletí po vzniku nároku na důchod. Je tato konstrukce možná a kdy budu na OSSZ žádat o důchod? Děkuji moc za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Posunutí data přiznání starobního důchodu pro získání dalšího roku pojištění a čtvrtletí práce na procenta

Nevím, zda jste se neupsal, protože 46 let a 365 dní je 47 let?

Dobu po nároku nemůžete současně hodnotit pro získání dalšího celého roku pojištění a k tomu i pro zvýšení za 90 dní práce na procenta§ 34 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Pouze doba, kterou se nezíská 90 dní práce na procenta, se přičte k době pojištění získané do nároku, pokud je tak získán další celý rok doby pojištění. Smysl má čekat “pár dní” na další celý rok doby pojištění, ale datum přiznání bych neposouval o několik měsíců. Při vzdání se tří a půl splátek důchodu pro zvýšení důchodu v řádu stokorun bude znamenat poměrně dlouhou návratnost.

Příp., prosím, dotaz doplňte.

Otázka doplněna:

Dobrý den p. Mařík

 • moc děkuji za okamžitou odpověď
 • ano upsal jsem se    ad. přiložená tabulka  – tedy 46 roků  a 355 dní   –  chybí mi tedy 10 dnů   
Doba pojištění
Od  do procenta součet  poznámka
01.09.1973 11.04.1976 100,00% 953,00 studium do 18. let
12.04.1976 30.09.1981 80,00% 1 598,40 sudium po 18. letech
01.10.1981 31.01.2020 100,00% 14 002,00 práce
03.02.2020 30.04.2021 80,00% 362,40 neschopnost
01.05.2021 11.02.2022 80,00% 229,60 ÚP
      17 145,40  
365,00 dní
47 roků
-9,60 dní
46 roků
355,40 dní

 

 • doplnění doby  by bylo možné dobrovolným důchodovým pojištěním což je v roce 2021 přes 2 400 Kč za měsíc a ještě bych při žádosti o důchod musel požádat o vyloučení dvou měsíců,  s nízkým příjmem  (dobrovolné důchodové pojištění
 • ovšem Vašim vyjádřením  jste mi vnukl  myšlenku  –
  •   evidenci na úřadu práce ukončit k 31.1.2022
  •   na  dobu od 1.2.2022 do 31.2.2022  uzavřít dohodu  a  o důchod požádat od 1.3.2022 
   • z 3 501 Kč  bych odvedl   386 Kč (158 Kč zdravotní a 228 Kč zdravotní  0 Kč daň z příjmů)  za měsíc
   • tedy doplnění doby pojištění by přišlo levněji jak dobrovolné důchodové pojištění a nemusel bych žádat o vyloučení nízkých příjmů ( k příjmům v roce přiznání důchodu se nepřihlíží)
Doba pojištění
Od  do procenta součet  poznámka
01.09.1973 11.04.1976 100,00% 953,00 studium do 18. let
12.04.1976 30.09.1981 80,00% 1 598,40 sudium po 18. letech
01.10.1981 31.01.2020 100,00% 14 002,00 práce
03.02.2020 30.04.2021 80,00% 362,40 neschopnost
01.05.2021 31.01.2022 80,00% 220,80 ÚP
         
01.02.2022 28.02.2022 100,00% 28,00 DPČ zakládající účast na pojištění  ( v roce 2021 minimálně 3501 KČ )
         
      17 164,60 47,02630137

Je tento postup možný a kdy bych musel požádat o důchod ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Dobu pojištění jsem přepočítal.

Od Do 80 % / 100 % Počet dob
1.9.1973 11.4.1976 100% 954
12.4.1976 30.9.1981 80% 1598,4
1.10.1981 31.1.2020 100% 14002
3.2.2020 30.4.2021 80% 362,4
1.5.2021 11.2.2022 80% 229,6

Ke dni dosažení důchodového věku podle zaslaných údajů vychází 17146,4 dne, tj. 46 let a 357 dní (výsledek se zaokrouhluje na celý dny nahoru). Do dalšího roku by tak chybělo 8 dní. Je zbytečné posouvat datum přiznání důchodu o více než je nutné, aby bylo dosaženo dalšího celého roku pojištění, protože tak se zbytečně připravujete o vyplacený důchod. Čekáním na začátek března se důchod nezvýší a pouze přijdete o důchod za část února.

Pokud byste ukončil evidenci na ÚP k 31. 1. 2021 a následné DPČ, byl by výpočet dob následující:

Od Do 80 % / 100 % Počet dob
1.9.1973 11.4.1976 100% 954
12.4.1976 30.9.1981 80% 1598,4
1.10.1981 31.1.2020 100% 14002
3.2.2020 30.4.2021 80% 362,4
1.5.2021 31.1.2022 80% 220,8
1.2.2022 17.2.2022 100% 17

K 18. 2. 2022 byste získal 17154,6 dní pojištění, což je přesně 47 let.

Využití dobrovolného důchodového pojištění může na první pohled vypadat dražší (doplatit byste musel dva měsíce), ale nezapomínejte, že:

 1. budete pobírat podporu i za 11 dní v únoru,
 2. starobní důchod bude vyplácen už od 12. února, namísto od 18. února, tj. dostanete starobní důchod dalších 6 dní.

V součtu to bude určitě více než 2x 2482 Kč, které zaplatíte za dobrovolné důchodové pojištění. Požádat o vyloučení dob je jednoduché a jde pouze o vyplnění dvou kolonek (počáteční a konečné datum) v žádosti o důchod. To nijak situaci nezesložiťuje.

Při doplacení pojištění za listopad a prosinec 2021 by výpočet doby vypadal následovně:

Od Do 80 % / 100 % Počet dob
1.9.1973 11.4.1976 100% 954
12.4.1976 30.9.1981 80% 1598,4
1.10.1981 31.1.2020 100% 14002
3.2.2020 30.4.2021 80% 362,4
1.5.2021 31.10.2021 80% 147,2
1.11.2021 31.12.2021 100% 61
1.1.2022 11.2.2022 80% 33,6

Ke dni 12. 2. 2022 byste získal 17158,6 dní, tj. 47 let a 4 dny. To je z mého pohledu nejlepší varianta. Sice zaplatíte 4964 Kč, ale také získáte více na vyplacené podpoře v nezaměstnanosti a na starobním důchodu.