Pokud bude o důchodu rozhodnuto až v lednu 2023, dostanu zpětně valorizace?

Otázka:

Dobrý den,
pane Maříku, chtěl bych se zeptat na následující:
Pokud si zažádám o předčasný důchod k 30.12.2022 kvůli získání celého roku pojištění a ČSSZ to do té doby nestihne (OSSZ mi sdělila, že je čas na žádost 3 měsíce před datem přiznání PD), tak se PD přizná k uvedenému datu zpětně i s dvěma mimořádnými valorizacemi? A ještě poté v lednu?
A druhý dotaz: Na e-portálu mám v informativní důchodové aplikaci uveden Přehled zhodnocených dob pojištění (využil jsem možnost vložit pro sebe chybějící prázdniny mezi SŠ a VŠ – 3 měsíce, a dále 1 měsíc po ukončení VŠ -červenec 1983 před nástupem do práce). Všechny doby kromě zaměstnání včetně nemoci, které jsou započteny na 100 %,
jsou pokráceny dle komplexního přehledu (+ příjmy) s označením ndp pokráceny na 80 %. Lze tedy ty zhodnocené doby pojištění brát jako doby, které použije ČSSZ při výpočtu důchodu?
Snažím se totiž přesně spočítat pojištěné doby, má-li význam žádat až k 30.12. 2022. Pokud by mi nevyšlo 41 let, nemělo by smysl jít v listopadu a prosinci na PÚ.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud bude o důchodu rozhodnuto až v lednu 2023, dostanu zpětně valorizace?

Není rozhodující, kdy je o žádosti o důchod rozhodováno (kdy ČSSZ vydá rozhodnutí), ale kdy je uplatněna žádost o důchod a od kdy je důchod přiznáván. Pro nárok na mimořádné valorizace z roku 2022 a řádnou valorizaci od ledna 2023 musí datum přiznání důchodu spadat do období do konce roku 2022. Kdy je o žádosti rozhodnuto (zda v roce 2022 nebo 2023), není podstatné. Důchod je pak samozřejmě i zpětně doplacen.

ePortál ČSSZ vám po zadání všech potřebných údajů spočítá sám získanou dobu pojištění. Aplikace sama ví, jakou dobu má v jakém rozsahu zhodnotit. Když doplníte všechny doby studia a např. evidence na ÚP, aplikace si s výpočtem sama poradí.