Počítá se do důchodu i přesčas vedlejší práce?

Otázka:

počítá se do důchodu i přesčas vedlejší práce u jiného podniku kdo to kontroluje nebo jak to dohledat pracovní smlouvy mám

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se do důchodu i přesčas vedlejší práce?

Výpočet starobního důchodu ovlivňují získané vyměřovací základy (výdělky) od roku 1986 a získané doby pojištění. Souběžné zaměstnání nijak získanou dobu pojištění neovlivní, doba pojištění může být zhodnocena pouze jednou – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Další činnost má vliv na výpočet důchodu tím, že se získané výdělky přičtou k těm z hlavního zaměstnání. Činnost samozřejmě musela zakládat účast na sociálním pojištění (což většinou nebývá např. u dohody o provedení práce).

Podklady k výpočtu důchodu, tj. evidenční listy důchodového pojištění/zabezpečení eviduje Česká správa sociálního zabezpečení. Pracovní smlouvou vyměřovací základy prokázat nemůžete.