Pobírám předdůchod a mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty. Mohu pobírat podporu?

Otázka:

Dobrý den. Moc prosím o Váš názor. K 31.12.2020 jsem zažádal o předčasný starobní důchod bez výplaty ( řádný 14.7.2021). Byl mi přiznán s tím, že jsem začal pracovat na DPP do limitu 10 tis. Kč. DPP bude ke konci března vypovězena. Mohu při zaregistrování na ÚP žádat o podporu v nezaměstnanosti, když důchod nečerpám, ale současně jsem poživatelem předdůchodu? Děkuji moc.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám předdůchod a mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty. Mohu pobírat podporu?

Starobní důchod přiznaný bez výplaty není překážkou pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud splníte obecné podmínky pro její získání. Zákon o zaměstnanosti hovoří o poživateli starobního důchodu, kterým nejste – § 39 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb. Z dohody o provedení práce se zúčtovaným příjmem do 10 000 Kč ale nejste pojištěný, takže záleží na tom, zda jste v posledních dvou letech získal alespoň rok pojištění.

Nad rámec dotazu pouze upozorním, že mít přiznaný předčasný starobní důchod bez výplaty nemá v tomto případě moc smysl. Pokud o výplatu důchodu požádáte až od dosažení důchodového věku, přijde o desítky tisíc korun, které byste mohl mít od přiznání předčasného důchodu vyplaceny a výše důchodu bude stále stejná (neodmažete si krácení).

Otázka doplněna:

Pane Maříku. Děkuji Vám za odpověď. Jen doplním, o předčasný důchod jsem žádal s vizí udržení pracovního poměru, kdy bohužel covidová doba dohnala zaměstnavatele změnit a navrhl nový typ spolupráce, který i tak skončí k 31.3.2021. Vaše připomínka nad rámec dotazu, mne bohužel v návaznosti na novou situaci vůbec nenapadla, děkuji.

Prosím tedy, jestli mohu zareagovat na Vaši odpověď ještě dotazem. Jestliže tedy nyní zažádám na OSSZ dejme tomu k 15.3.2021 k uvolnění mi již přiznaného předčasného, znamená to, že mi začne být vyplácen starobní důchod minimálně ve výši přiznané v daném rozhodnutí a samozřejmě musím k tomuto datu ukončit se zaměstnavatelem DPP minimálně do doby nástupu do starobního důchodu? Moc jste mi pomohl. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výplatu předčasného starobního důchodu lze uvolnit ode dne následujícího po dni skončení výdělečné činnosti, která zakládá účast na sociálním pojištění. Dohoda o provedení práce (DPP) u zúčtovaného příjmu do 10 000 Kč za měsíc účast na pojištění nezakládá (neodvádí se z ní sociální pojištění), takže tu můžete mít i společně s výplatou předčasného důchodu. Záleží na tom, kdy jste v svého zaměstnavatele ukončil pracovní poměr – od následujícího dne může být přiznána výplata důchodu. Pokud by výdělečná činnost trvala alespoň do 14. 4. 2021 (výplata důchodu by náležela od 15. 4. 2021), zůstalo by vám pouze jedno krácení předčasného důchodu. Jestliže skončíte dříve, budete mít dvě krácení.

Po žádosti o uvolnění výplaty a úpravu důchodu bude ČSSZ postupovat tak, že vám podle délky další činnosti odmaže krácení předčasného důchodu, zhodnotí vám další dobu pojištění (záleží na tom, zda získáte další celý rok doby pojištění) a takto přepočítaný důchod poté zvalorizuje. Nižší důchod už mít tedy nemůžete.

Uplatněním žádosti o předčasný starobní důchod bez výplaty jste určitě chybu neudělal (řádný starobní důchod by byl téměř jistě nižší).