Ovlivní výpočet invalidního důchodu dcery brigáda v roce 2014?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu ohledně invalidního důchodu naší dcery, která je v současné době hospitalizovaná v psychiatrické léčebně ***. Narozena r. 1994. Základní škola 2000-2009, Střední pedagogická škola 2009-2013 ukončená maturitou, 9/2013 – 2/2014 – Vysoká škola, studium v pololetí přerušeno, poté byla v evidenci úřadu práce ze zdravotních důvodů. Jediný výdělek je 6.12.2014 – 19.12.2014 – předvánoční brigáda ve výši 2.970,- Kč (v evidenci OSSZ)
*** onemocnění výše jmenované trvá již řadu let. Předpokládaná doba současné hospitalizace je nyní v řádech dalších měsíců.
Dle sdělení lékařů dcera není schopná pracovat a nikdo neví, zda-li někdy bude. V životě pracovala pouze výše uvedenou brigádu.
Dle symptomů a konzultace s lékaři je vysoce pravděpodobné, že počátky této nemoci spadají do období studia na střední škole. Již na střední škole měla vysokou absenci ze zdravotních důvodů *** Bohužel neexistuje žádná lékařská zpráva *** stávající obvodní lékař má nějaké povědomí o zdravotním stavu dcery, nebyla u něj ale po celou dobu v evidenci.
V 6/2018 jsme na základě doporučení lékařů a sociální pracovnice léčebny požádaly o uznání invalidního důchodu.
Nyní posudkový lékař rozhodl takto: I. Stupeň invalidity od 2/2016, III. Stupeň invalidity od 11/2017,přičemž v žádosti o invalidní důchod jsem zažádala o datum přiznání od 2013.
Prosím o radu, jak lze dosáhnout uznání důchodu od dřívějšího data, když nebyla dříve hospitalizována, přestože měla plíživé symptomy , které k této diagnoze patří, aby měla dcera invalidní důchod, ze kterého bude schopná žít, když nemůže pracovat.
Dále prosím o informaci, jak se jí bude invalidní důchod vypočítávat a zda na jeho výši bude mít vliv její cca výše uvedená 14-ti denní brigáda v 12/2014. Předem děkuji za Vaši brzkou odpověď.Vzhledem k citlivosti této záležitosti si dovoluji požádat v případě zveřejnění o „redukci“ mého popisu a dotazu na minimum. Děkuji

(redakčně upraveno – *** nahrazují odstraněný text)

Odpověď:

Ovlivní výpočet invalidního důchodu dcery brigáda v roce 2014?

Pokud nemáte žádné lékařské zprávy z vyšetření z minulosti, je v podstatě nemožné dosáhnout zpětného uznání invalidity, protože toto zpětné přiznání (datum vzniku invalidity) musí být podloženo dostatečnou zdravotnickou dokumentací. Posouzení zdravotního stavu, vč. data vzniku invalidity, je však plně v kompetenci posudkového lékaře a já nejsem schopen toto posoudit.

Jak se počítá invalidní důchod u “mladých invalidů”, vysvětluji zde. Nicméně pro tento výpočet musí být splněna podmínka, že mezi 18 lety věku datem vzniku nároku na invalidní důchod nesmí chybět více než jeden rok pojištění. Podle vašeho popisu situace ale vaše dcera tuto podmínku nesplní a bude jí důchod spočítán pouze “klasicky”, tj. v tomto případě v minimální výši. Při klasickém výpočtu bude jediným vyměřovacím základem vámi uváděná brigáda, která k žádnému vyššímu důchodu stačit nebude. Stejná situace by nastala, kdyby dcera na žádné brigádě nebyla.

Otázka doplněna:

Vážený pane Maříku,

děkuji za odpověď,ale bohužel nerozumím.

Píšu znovu podrobnosti pro upřesnění:
narozeni 1994
střední škola 2009-2013
vysoká škola 9/2013-02/2014
03/2014-06/2015 – úřad práce
07/2015-01/2016 – není na úřadu práce, sama platila zdrav. pojištění (ne důchodové)
02/2016 – dosud – úřad práce

vznik invalidity – I.stupeň – 2/2016
III.stupeň – 11/2017

jediný výdělek (brigáda) 12/2014 ………….6.12.2014 – 19.12.2014 – předvánoční brigáda ve výši 2.970,- Kč

Prosím o informaci, zda splňuje dobu pojištění (tj.úřad práce ´= pojištění), vznik invalidity věk 21 roků (2016)?
jestli ovlivňuje celý výpočet fakt, že od 07/2015-01/2016 není vedeno na úřadu práce?
jak ovlivňuje výpočet důchodu jediný výdělek – předvánoční brigáda? tj. z čeho se bude inval. důchod počítat?
jestli se na výpočet výše invalidního důchodu vztahuje ochranný výpočet?
pokud jí chybí doba pojištění, zda-li můžeme doplatit a za kolik měsíců?

Velmi děkuji za upřesnění

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Podle popisu doby pojištění vaší dcery, bude splněna podmínka, aby mezi 18 rokem věku a vznikem nároku na invalidní důchodu nechyběl víc než jeden rok pojištění a důchod vaší dceři bude spočítán “ochranným výpočtem“. Vzhledem k tomu jsou odpovědi na zbylé otázky bezpředmětné (zřejmě bych vás zbytečně pletl).