OSSZ požaduje kopie rozhodnutí o příspěvku na péči

Otázka:

Dobrý den, od ledna 2015 do července 2020 jsem pečovala o maminku. Nyní si na tuto dobu vyřizuji doklady k důchodu. OSSZ Vsetín po mně vyžaduje kopie rozhodnutí o příspěvku na péči, které jsem však všechny nedohledala. Období poskytování péče mi bylo stvrzeno Potvrzením prokazujícím dobu poskytování péče ÚP ČR ve Valašském Meziříčí s tím , že potvrzení se vydává pro účely důchodového pojištění a kopie rozhodnutí nelze vystavit. OSSZ však na těchto kopiích trvá a já zůstávám bezradná. Proto prosím o radu co mám udělat, aby mi doba poskytování péče o osobu blízkou byla započítána do dob pojištění k důchodu. Děkuji mnohokrát

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

OSSZ požaduje kopie rozhodnutí o příspěvku na péči

Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči se standardně při uplatňování návrhu na zhodnocení doby a rozsahu péče nedokládá. Mohlo by se jím dokládat např. přesné datum přiznání příspěvku na péči, příp. datum, kdy došlo ke zvýšení z I. na vyšší stupeň závislosti. Toto lze ale nahradit posudkem z lékařské posudkové služby (LPS), která, i když je oddělením OSSZ, posuzuje závislosti pro úřad práce. Tyto údaje si tedy OSSZ (pokud je potřebuje) může zjistit sama.

OSSZ vám nemůže odmítnout sepsání návrhu na zhodnocení doby a rozsahu péče. Doporučuji tedy trvat na jeho sepsání a pokud se OSSZ bude domnívat, že má návrh nějaké vady (o čemž v tomto směru pochybuji), musí se s nimi vypořádat v rámci správního řízení.