Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1971, muž zemřel 2000

Otázka:

Dobrý den,
od smrti mého manžela r. 2000 pobírám vdovský důchod a na dceru je přiznán důchod sirotčí. Jsem narozena 15.6.1971. Dcera (narozena 23.7.1998)je nyní ve čtvrtém ročníku střední školy a příští rok 2018 bude maturovat. Prosím Vás o odpověď na otázku k trvání výplaty obou důchodů. Vím, že když dcera po maturitě nastoupí do zaměstnání, tedy se stane samostatně výdělečně činná, zanikne nám nárok na výplatu obou důchodů. Slyšela jsem ale, že pokud dcera nepřeruší soustavnou přípravu na povolání, tedy nastoupí na vysokou školu či bude prostě pokračovat ve studiu na jakékoliv škole prezenční formou, výplata obou důchodů bude pokračovat. Dále jsem se chtěla hlavně zeptat, zda a do jaké doby mi zůstane výplata vdovského důchodu. Vím, že pokud dcera přestane studovat nebo pouze přeruší studium a začne vydělávat, přestane výplata sirotčího důchodu. Ale slyšela jsem, že výplata vdovského důchodu může přejít v trvalou při splnění určitých podmínek. Tedy pokud se dcera soustavně připravuje na povolání a tedy nezačne být samostatně výdělečně činná do určité výše mého věku. Děkuji mnohokrát za vaši odpověď a vysvětlení. Prosím ještě o vysvětlení, zda v tomto hraje roli i skutečnost, že dcera pouze přeruší studium (je plnoletá), ale nenastoupí do práce. Dále další varianta, že přeruší studium, nenastoupí do práce, ale pouze se registruje na úřadu práce (kde může samozřejmě absolvovat nějaký rekvalifikační kurz atp). A nakonec, zda se může či musí zohlednit skutečnost, že pečuji o další nezaopatřené dítě (13 letou dceru), která však není z manželství po zesnulém manželovi, avšak pečuji o ní jako samoživitelka, či spíše dle dohody dostávám nějaké výživné od jejího otce. Děkuji mnohokrát za odpověď na tuto mou obsáhlou otázku.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1971, muž zemřel 2000

Doporučuji vám k přečtení článek o sirotčím důchodu, kde vysvětluji podmínky, za kterých trvá nárok na sirotčí důchodu (i v souběhu se zaměstnáním) a článek, ve kterém vysvětluji podmínky pro obnovu vdovského důchodu.

Některou z podmínek uvedených v článku o obnově vdovského důchodu musíte splnit do pěti let od jeho případného odejmutí. Věková podmínka je ve vašem případě dosažení věku 55 let. Z toho vyplývá, že abyste měla nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu v 55 letech, kdy už by vám byl přiznán trvale, musíte ho nepřetržitě pobírat do svých 50 let. Pokud tedy vaše dcera bude nyní dále studovat, bude mít dále nárok na sirotčí důchod a vy na vdovský důchod. Jestliže dcera ukončí studium po vašich 50. narozeninách (tj. po 15. 6. 2021), zanikne vám nárok na oba důchody, ale vám vznikne nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu k 15. 6. 2026 (55. narozeniny). Od té doby byste měl vdovský důchod přiznán trvale.

Další vámi zmiňované skutečnosti (evidence na úřadu práce nebo péče o další dceru) nejsou rozhodující. Vaše starší dcera musí studovat (příp. pokud by nemohla studovat pro nemoc nebo úraz) – § 20 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. Péče o mladší dceru nesplňuje podmínku uvedenou v § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., protože dcera nebyla vychovávána v rodině zemřelého (narodila se až po jeho smrti).