Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1968, muž zemřel 2011, důchod je stále vyplácen

Otázka:

Obnova vdovského důchodu.
Dobrý den. Jsem žena, narozená 1/1968 a manžel zemřel 13. 2.2011
Kdy mohu požádat o obnovu vdovského důchodu?
Děkuji za odpověď.

Na výzvu doplněno:

Dobrý den ,
důchod ještě pobírám ,dcera studuje,má 23 let.
Druhá dcera studuje dálkově, bude ji 26 let a pracuje na dohodu ,nežádala v současnosti důchod, brala jej na prezenčním studiu.
Ačkoliv si myslím, že by tam nárok vzniknout mohl, i když nebydlí se mnou.
Pokud dcera bude nadále úspěšně studovat, má to ještě do června 2017.
Zajímám mne co pak?
V kolika letech můžu žádat znova?
Na co mám jako vdova nárok?

Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1968, muž zemřel 2011, důchod je stále vyplácen

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musíte do pěti let od jeho odejmutí splnit některou z podmínek popsaných v článku o obnově vdovského důchodu.

Pokud budete pobírat vdovský důchod po dobu studia nezaopatředného dítěte, nárok na opětovné přiznání z důvodu dosažení zákonem stanoveného věku nesplníte. Svého důchodového věku dosáhneta až v červenci 2033 a věku o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození dosáhnete v červenci 2029. Obě tyto data jistě nastanou za více než pět let od odejmutí vdovského důchodu. Nárok na opětovné přiznání vám v tom případě nevznikne.

Pokud vaše dcera studuje dálkově a nevykovává přitom výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění ani nepobírá podporu z úřadu práce, má na sirotčí důchod nárok (více informací zde).

Otázka doplněna:

Dobrý den, takže v červenci 2029 budu míz již nárok na vdovský důchod?
Takový jako mám v součastnosti nebo ta částka je nižší?

Odpověď doplněna:

Zásadní informace z mé předešlé odpovědi jsem zvýraznil. Pokud žádnou z podmínek nesplníte do pěti let od odejmutí vdovského důchodu, tj. do roku 2022 (v případě studií dcery do roku 2017), nárok mít již nikdy nebudete.