Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1967, muž zemřel 1987

Otázka:

Dobrý den, mám nárok na vdovský důchod při odchodu do starobního důchodu? Jsem ročník 1967, ovdověla jsem v roce 1987, s manželem jsme měli 1 syna, nar. 1985, po smrti manžela jsem se již nevdala. Vdovský důchod jsem pobírala asi tak do roku 2005.  Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1967, muž zemřel 1987

Vzhledem roku přiznání vdovského důchodu (1987) se na vás pro nárok na trvání vdovského důchodu vztahovaly podmínky dané zákonem č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, který stanovoval, že vdovský důchod by byl přiznán trvale, pokud byste vdovský důchod pobírala do svých 50 let věku. Tuto podmínku jste nesplnila (tak dlouho jste vdovský důchod nepobírala) a pro případný nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu pro vás platí již podmínky popsané v zák. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2009. Ty byly následující:

Nárok na vdovský důchod poté vznikne znovu, jestliže je splněna některá z níže uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod.

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:

a) pečuje o nezaopatřené dítě,

b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo

e) dosáhla věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Vzhledem k tomu, že jste žádnou z výše uvedených podmínek do pěti let od předchozího zániku nároku na vdovský důchod nesplnila, vdovský důchod vám již nikdy obnoven nebude.