Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1962, muž zemřel 2007

Otázka:

Dobrý den. Jsem žena nar. 3.10.1962, manžel měl pracovní úraz a zemřel 2.11.2007. Vdovský důchod jsem pobírala společně se sirotčím důchodem na jedno dítě do roku 2009. Můžu žádat o obnovu vdovského důchodu a v případě, že nastoupím do důchodu v roce 2026, bude mi po manželovi přiznán důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1962, muž zemřel 2007

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, musela byste do pěti let od jeho odejmutí (tj. do r. 2014), splnit některou z podmínek popsaných v článku o obnově vdovského důchodu. Věkovou podmínku jste určitě nesplnila, neboť 55 let věku vám bude až v roce 2017, tj. za více než pět let od odejmutí vdovského důchod. Splnění ostatních podmínek nejsem schopen zhodnotit, nicméně předpokládám, že také nebyly splněny (nestala jste se invalidní ve III. stupni, nepečovala jste o rodiče svoje nebo manžela atd.). Nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu vám tedy již nikdy nevznikne.