Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1961, muž zemřel 2018, výchova vnoučat

Otázka:

Dobrý den, Manžel zemřel 29.5. 2018. Já dosáhnu důchodového věku 23. 4. 2024. Mám soudně v péči tři svá vnoučata ve věku 12,9 6 let. Mám nárok na opětovnou výplatu vdovského důchodu a pokud ano, od kdy? Děkuji za odpověď.

Doplněno:

Dobrý den, nar. 23.8.1961, děti dvě, vnoučata svěřena již v r. 2015

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1961, muž zemřel 2018, výchova vnoučat

Pokud jste měli vnoučata svěřeny do výchovy již před úmrtím manžela, nemá vám být vdovský důchod po roce od úmrtí manžela odebrán, protože stále budete vychovávat dítě (děti), které bylo v rodině zemřelého vychováváno – § 50 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb. Pokud by vám byl vdovský důchod odebrán, obraťte se na vaší OSSZ.

Jen pro doplnění nad rámec dotazu: Pro stanovení důchodového věku se vám bude hodnotit pět vychovaných dětí a důchodového věku tedy dosáhnete 23. 4. 2021.