Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1961, muž zemřel 2011

Otázka:

Manžel zemřel 17. 1. 2011. Dcera ještě bude asi 3 roky studovat – jak skončí, tak mě bude vdovský zastavený. V kolika letech bych mohla požadat o vdovský důchod? Jsem nar. 17. 1. 1961 a manžel byl nar. 22. 9. 1954.

Odpověď:

Obnova vdovského důchodu. Žena narozená 1961, muž zemřel 2011

Aby vám vznikl nárok na opětovné přiznání vdovského důchodu, budete muset do pěti let od zániku nároku na tento důchod splnit některou z následujících podmínek:

Vdova má nárok na obnovení vdovského důchodu, jestliže:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je plně invalidní (invalidní ve třetím stupni), nebo
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

K věkové podmínce uvedené v posledním bodě:
Svého důchodového věku dosáhnete dne 17. 3. 2025 (při jednom vychovaném dítěti).
Muž narozený ve stejný den jako vy dosáhne důchodového věku dne 17. 5. 2025. Věku o čtyři roky nižšího tedy dosáhnete 17. 5. 2021.

Z výše uvedeného vyplývá, že vdovský důchod musíte pobírat alespoň do 17. 5. 2016 – pak vám nárok na obnovu vznikne 17. 5. 2021 (pokud některou z výše uvedených podmínek nesplníte dříve).